Debatt

La gutta få vise hva de kan

Når gutter ser at de kan oppnå suksess i prosjekter de brenner for, begynner de å tro på seg selv.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Unge tilbringer så mye tid på skolen at vi ikke kan la være å snakke om skolen og hvilken betydning den har når vi skal diskutere unges psykiske helse og mestringsfølelse.

I media denne høsten har vi blant annet lest om at unge har manglende motivasjon og økt skolefravær. Vi leser også at jentene mestrer skolen bedre enn guttene, noe som kan gjøre at guttene får dårligere selvtillit, blir demotiverte, og i verste fall faller fra. Det kan igjen få store ringvirkninger senere i livet.

Det er viktig at vi tar dette på alvor. Skolen skal være et sted alle skal føle på mestring og selvtillit, uavhengig av kjønn, hva man er god på, eller hvilke interesser man har.

Unges psykiske helse er et tema som til stadighet blir diskutert og snakket mye om. Det at folkehelse og livsmestring nå er innført som et tverrfaglig tema i skolen er veldig bra, og et godt bidrag til å gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse, og som gir dem mulighet til å ta ansvarlige livsvalg.

Helge Gjørven

Men det er viktig, som forsker Ole Jacob Madsen ved Universitet i Oslo sier, at dette tverrfaglige temaet ikke kun skal fokusere på eleven selv. Det bør også legges vekt på læring gjennom å gjøre ting sammen med andre, enten intellektuelt, kunstnerisk eller gjennom fysiske aktiviteter.

Her mener vi at Ungt Entreprenørskap tar en viktig rolle ved at vi jobber med å styrke elevenes mestringsfølelse og selvtillit. Elevbedrift er et program som gjennomføres i ungdomsskolen ved å starte, drifte og avvikle en bedrift.

Der jobber vi bevisst med å sette sammen team bestående av ulike personer, at hver enkelt får brukt sine beste egenskaper og får jobbet med det de interesserer seg for inn i bedriftsarbeidet.

Ved å fokusere på elevenes egne interesser og gjennom en praktisk tilnærming til læring, bygger vi også selvtillit rundt skolearbeidet. Det er det vi kaller livsmestring i praksis.

Vi mener at elevbedrifter kan spille en viktig rolle i å styrke de unges psykiske helse. Å jobbe med elevbedrift gir dem muligheten til å utforske sine interesser, utvikle ferdigheter og oppnå mål som de finner meningsfulle.

I tillegg til å jobbe med noe de interesserer seg for på skolen, bidrar elevbedrift til at unge utvikler verdifulle ferdigheter som problemløsning, teamarbeid og ledelse.

Jentene mestrer skolen bedre enn guttene. Det kan gjøre at guttene får dårligere selvtillit, blir demotiverte, og i verste fall faller fra.

For gutter kan dette være spesielt viktig. Når gutter ser at de kan oppnå suksess i prosjekter de brenner for, begynner de å tro på seg selv. De får en følelse av mestring og tilhørighet som er avgjørende for deres psykiske velvære. I tillegg gir elevbedrifter muligheten til å bygge sterke sosiale bånd. Det kan være spesielt viktig for gutter som kanskje sliter med å åpne seg for andre.

Det er vanskelig å måle økt motivasjon og bedre psykisk helse i faktiske tall. Forrige skoleår hadde 18.000 ungdomsskoleelever elevbedrift.

Gjennom skoleåret fikk vi til stadighet, gjennom undersøkelser og samtaler, tilbakemeldinger fra både lærere og elevene selv om hvordan elevbedrift har hjulpet elevene – og spesielt guttene – til å føle mestring og økt motivasjon, og at denne positive effekten også strekker seg over til andre fag på skolen.

Vi mener at elevbedrift er en svært god metode for å løfte frem folkehelse og livsmestring i skolen.


Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt