Debatt

Clemet unnlater å ta ansvar

Norge har i dag en privatskolesektor der det også er kommersielle eiere. Det er arven etter Kristin Clemet, 20 år etter den første liberaliseringen av privatskoleloven.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Kristin Clemet var som utdanningsminister i Bondevik II-regjeringen ansvarlig og pådriver for en liberalisering av privatskoleloven. Endringene viste seg å åpne for kommersielle eiere og konkurranse.

Prinsippet om at privatskoler ikke skulle være en direkte konkurrent til den offentlige skolen, ble forlatt og skoler uten særskilt grunnlag ble godkjent.

Clemets grep i regjering åpnet opp for skoler som ikke var tuftet på et alternativt pedagogisk grunnlag eller livssyn, og som ikke var et supplement til den offentlige skolen, slik de tradisjonelle ideelle steiner-, montessori- og kristne skolene var.

Akademiet-kjeden, som i dag oppgir å ha 8.500 elever, kom til i denne perioden og har i tiårene etter nærmest ligget i konstant konflikt med tilsynsmyndighetene. At det går an å tjene penger i en sektor som forbyr profitt, er blitt kalt privatskoleparadokset.

Elin Skrede

Dette ser ikke ut til å bekymre Clemet. At hun i sitt svarinnlegg til meg (Dagsavisen 6. november) også ser ut til å hevde at alle privatskoler i Norge i dag drives ideelt, er oppsiktsvekkende.

Privatskoleloven er blitt strammet inn av flere rødgrønne regjeringer, men allerede godkjente skoler har fått fortsette. Til tross for innstramminger har derfor Norge i dag en privatskolesektor der det også er kommersielle eiere. Det er arven 20 år etter Clemets første liberalisering av privatskoleloven.

Privatskoleloven legger opp til likebehandling. Det betyr at politikere ikke kan skille mellom ideelle og kommersielle skoler, dersom de ønsker det.

Over ti år med tilsyn og tilbakebetalingskrav på over 18 millioner endte med forlik mellom myndighetene og Akademiet i 2021, blant annet på grunn av «de betydelige ressursene denne saken har krevd og potensielt ville kreve», ifølge daværende kunnskapsminister Guri Melby (V). Utdanningsdirektoratet sier at de «stadig ser en stor udekket risiko for brudd på regelverket».

Privatskoleloven legger opp til likebehandling. Det betyr at politikere ikke kan skille mellom ideelle steiner- og montessoriskoler og kommersielle skoler, dersom de ønsker det.

Kristin Clemet vet det, og hun burde ta ansvar for den skolesektoren hun selv var en svært aktiv fødselshjelper for.

Kristin Clemet svarer på dette innlegget her: Feil om friskoler igjen

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt