Debatt

Fagfolk må få bedre kår

Fagfolk må få drive med fagarbeid. Jordmødre skal ikke vaske fødestuer. Håndverkere bør slippe å konkurrere med ufaglærte.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Jordmødre og håndverkere har svært ulike yrker, men de har likevel noen fellestrekk. De er eksperter på sine respektive fagfelt, og skaper verdier og trygghet langt utover det som kan måles i tall.

På mange måter utgjør de selve fundamentet i samfunnet, ved å bringe nytt liv til verden eller å sørge for at vi sitter trygt i vårt eget hjem. Når du trenger dem som mest, er du glad for at de kan faget sitt til fingerspissene. Det er sjelden du drømmer om et ufaglært alternativ.

Nå sliter sykehusene med å få tak i nok jordmødre og håndverkere strever med rekruttering. Samfunnsviktige, skapende yrker får ikke nødvendig påfyll av arbeidskraft.

Hva kan grunnen til det være?

Lena Henriksen

Den første jordmorutdanningen i Norge ble etablert ved fødestiftelsen Christiania i 1818. Yrket ble da regulert, autorisasjoner ble gitt og jordmødre ble fordelt i distriktene. Det ufaglærte alternativet var likevel ofte billigere og lettere å nå for den som skulle føde. Mang en gang ble den autoriserte jordmoren forbigått av ufaglærte fødselshjelpere.

Utfordringene som dagens jordmødre står i er annerledes enn for 200 år siden, men kravet om autorisasjon og kompetanse i tjenestene er blitt videreført og utviklet. Jordmorfaget er fremdeles et håndverk som skal læres og den akademiske kompetansen er styrket med en utdanning som nå er på masternivå.

Nå sliter sykehusene med å få tak i nok jordmødre og håndverkere strever med rekruttering. Samfunnsviktige, skapende yrker får ikke nødvendig påfyll av arbeidskraft.

Det samme kan ikke sies om håndverkernes vilkår. I dag er det slik at når du ringer etter en rørlegger, finnes det ingen garanti for at den som dukker opp på døren faktisk er rørlegger, selv om det står aldri så mye rørlegger på bilen.

Dette gir lav forbrukerbeskyttelse, og håndverkstjenester av varierende kvalitet.

Eivind Andersen

Håndverksbransjen er avhengig av arbeidsinnvandring for å kunne bygge morgendagens Norge. Men bransjens evne til å ta imot arbeidsinnvandrere på skikkelig vis er begrenset, all den tid det eksisterer beveggrunner for å tjene mest mulig penger på kortest mulig tid – gjerne på et fag som man kanskje ikke kan.

Det skaper utrygge arbeidsforhold for dem som kommer hit, og det harmonerer dårlig med godt fagarbeid.

I dag svømmer ikke Norge i fostervann, men i oljepenger. Renteøkninger biter knapt på arbeidsledigheten, og det skulle mange rentehopp til før vi så forbruket falle så vidt.

Vi har ressurser nok til å betale så vel faglærte jordmødre, som håndverkere, helsefagarbeidere og andre fag som har stort behov for arbeidskraft. Samfunnsnyttige og spennende arbeidsoppgaver står i kø i disse bransjene – men betingelsene er magre.

For hvor blir det egentlig av verdiskapingen i Norge, når arbeiderlønningene står stille eller går tilbake, selv etter årevis med kraftig vekst? Er gapet blitt for stort mellom de som kjøper inn og de som leverer tjenestene?

Jordmorforeningen og Oslo Håndverks- og Industriforening mener at fagfolk må få lønn som fortjent, og vilkår som sikrer faglig kvalitet i alle ledd i arbeidet.

Krav til faglighet og kompetanse må settes høyt i alle fag, og useriøsitet må ekskluderes effektivt fra markedet. Her har jordmødrene kommet langt, mens håndverkerne har en vei å gå.

Krav til faglighet og kompetanse må settes høyt i alle fag, og useriøsitet må ekskluderes effektivt fra markedet. Her har jordmødrene kommet langt, mens håndverkerne har en vei å gå. Dette styres gjennom regulering fra myndighetene, og er ute av aktørenes egne hender.

Men jordmødrene står fortsatt på barrikadene for tilstrekkelig bemanning, arbeidsvilkår og et lønnsnivå som reflekterer deres ansvar for liv og helse, som sikrer nødvendig rekruttering til yrket i fremtiden. De har behov for større merkantil støtte fra sykehusene i sitt operative arbeid.

Det er ikke fornuftig bruk av ressurser når jordmødre må bruke tiden sin på å vaske fødestuer. Fagfolk må få tid til å drive med fagarbeid.

Håndverkerne trenger gjeninnføring av ordningen med håndverksbrev. Svennebrevet må ligge til grunn som en minimumskompetanse og dokumentasjon for å kunne starte og registrere egen næringsvirksomhet.

Vinnerne er samfunnet, som får høy kvalitet i tjenestene, og dyktige fagfolk som står klare til å bistå gjennom livets små og store øyeblikk.

«Kor e alle helter hen?», synger Jan Eggum. Mange av dem finnes blant jordmødre og faglærte håndverkere, som har perfeksjonert det de driver med gjennom tusenvis av timer i øving.

Fremdeles er det slik at øvelse gjør mester, og at fagfolk gjør jobben best.


Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt