Debatt

En sak som kunne vært stanset lenge før

Nakenvisitering kan oppleves som svært krenkende og inngripende.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Maria Hessen Jacobsen og Olaf Halvorsen Rønning i Elden Advokatfirma uttaler i en NTB-artikkel i Dagsavisen (26. september) at «Regjeringsadvokaten er mer opptatt av at grove og gjentatte menneskerettsbrudd er dyrt for staten enn å beklage og unnskylde at innbyggeres menneskerettigheter er krenket».

Uttalelsen kommer i kjølvannet av at staten anker nakenvisiteringsdommen i Bergen fengsel til Høyesterett. En dom der den norske stat er dømt i to rettsinstanser for brudd på menneskerettighetene til tre innsatte.

I fengselsgruppa i Jussbuss opplever vi stadig at våre klienter som er innsatte i norske fengsler ikke får sine rettigheter overholdt. Og at fengslene ikke følger det som klart fremgår av norsk lov og sine egne retningslinjer, gitt av Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI).

Det burde ikke stå på prislappen når man bestemmer seg for hvorvidt man skal anerkjenne brudd begått av de man har satt til å handle på statens vegne. Nakenvisitering kan oppleves som svært krenkende og inngripende for de som blir utsatt for det.

Martine Skog Skulstad

Det skulle derfor bare mangle om det ikke gis en unnskyldning når det er konstatert krenkelse overfor disse fangene og deres menneskerettigheter.

Det er selvsagt et nederlag å svelge. Samtidig er det et nødvendig steg på veien til å unngå at det skjer igjen; en tydelig beskjed til de som har fått jobben med å forvalte statens fremste maktmiddel – frihetsberøvelse.

Bare slik kan vi bli bedre, bare slik kan vi ha et mål om å være en velferdsstat som fungerer. Ved ikke å ta ansvar sender man helt feil signal til befolkningen, et signal som skaper splittelse og mistillit i samfunnet. Det er et resultat ingen er tjent med.

En mulig løsning for å hindre at saker trekkes så langt som i dette tilfellet, er en fri advokatordning i fengsel. Det ble foreslått av en arbeidsgruppe nedsatt av Justisdepartementet for å utrede førstelinjetjenesten, og ville sikre at flere kritikkverdige saker ble tatt tak i på et tidlig tidspunkt.

Forslaget innebærer en kombinasjon av drop-in-tilbud og forhåndsavtaler med innsatte, der det er beregnet at fem årsverk utgjør 2,42 timer med rettshjelp per år for hver enkelt innsatt.

En mulig løsning for å hindre at saker trekkes så langt som i dette tilfellet, er en fri advokatordning i fengsel.

Det ville gi de innsatte en mulighet til å få kvalifisert advokathjelp. Noe de fleste av dem ikke har råd til. Slik vil innsatte sikres like muligheter.

Da vil også rettighetsbrudd som går så langt som ved nakenvisitasjonene i Bergen fengsel, kunne stoppes på et mye tidligere tidspunkt. Det er vinn-vinn for alle parter.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt