Debatt

En skuffende gjennomføring av valget i Moss kommune

Det er med en følelse av skuffelse og frustrasjon at jeg ser tilbake på valget som ble gjennomført i Moss kommune i 2023.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Demokratiets hjerte slår sterkt når folket går til stemmeurnene, men dessverre var det mange som ikke fikk muligheten til å avgi sin stemme på grunn av feil og mangler i valggjennomføringen. Vi fikk også en reduksjon på valgdeltakelsen i Moss på ca. 3 prosentpoeng fra 61,8 prosent i 2019 til 58,8 prosent nå i år.

Det er kommet inn klager på valggjennomføringen fra folket og partiet INP. De krever omvalg.

En av de mest grunnleggende forutsetningene ved et vellykket valg er tilgangen til valglokaler.

På tross av også noen kapasitetsutfordringer i valgåret 2019, ble det besluttet å redusere valglokalene fra 13 til 8 i årets valg. Dette ble godkjent av oss i kommunestyret. Når det i tillegg ble avslått å øke åpningstidene for valglokalene til å gjelde også søndager, ja da er det ubegripelig at vi i Moss kommune undervurderte dimensjoneringen av de gjenværende valglokaler.

Det førte til lange køer og frustrerte velgere som måtte gi opp uten å kunne avgi sin stemme. Dette er uakseptabelt i et moderne demokrati.

I tillegg opplevde noen velgere at de ikke hadde tilgang til stemmesedler i valglokalene. Dette er en annen grunnleggende forutsetning for å kunne stemme, og feilen kan ikke tilskrives noe annet enn inkompetanse fra de ansvarlige. Det er svært problematisk når man ikke kan stole på at grunnleggende forberedelser er gjort.

Når man i tillegg blir servert enkle unnskyldninger fra ledelsen at dette er menneskelig feil og at vi ikke er helt på plass etter kommunesammenslåingen, ja så er dette en fornærmelse mot velgerne og de ansatte funksjonærene som gjør en svært god innsats. Vi har en rett til å forvente en høyere grad av profesjonalitet når det kommer til valggjennomføringen. Dette er ikke en liten sak, og det bør tas alvorlig.

Vi vet at menneskelig feil begås – da må vi ha en ledelse som sørger for rutiner og prosedyrer som tetter eventuelle kritiske hull.

I denne sammenheng er det også verdt å nevne den betydelige innsatsen som enkeltpersoner og partier har lagt ned i å formidle viktigheten av å avgi sin stemme. Det er blitt brukt utallige timer og økonomiske ressurser for å oppmuntre velgere til å delta i vårt demokrati. Det er en skam at denne innsatsen ble underminert av våre feilgrep.

Det er avgjørende for vårt demokrati og for å unngå spekulasjoner om undergraving av resultat, at valget blir gjennomført på en rettferdig og pålitelig måte. Vi i Moss kommune har dessverre feilet på dette området i 2023. Som varaordfører i Moss beklager jeg dette. Vi kan ikke ignorere disse feilhandlingene og det kreves nå en grundig gjennomgang av hva som gikk galt, og hvordan det kan unngås i fremtiden.

Velgere er avhengig av et valgsystem vi kan ha tillit til. Vi kan ikke akseptere inkompetanse og lette unnskyldninger når det kommer til noe så viktig som vårt demokrati. Moss kommune må ta ansvar og sørge for at slike feil ikke gjentar seg.

Det er på tide å heve standarden for valggjennomføringen i Moss og sørge for at hver eneste velger får en rettferdig mulighet til å avgi sin stemme.

Mer fra: Debatt