Debatt

Helse i hver strofe

Slipp musikken og kulturen til i omsorgen. Vi trenger et demenskor i alle bydeler i Oslo.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

En trygg omsorg for alle er Oslo Arbeiderpartis hovedsak i valget. Eldreomsorgen trenger flere ansatte, investeringer og sterke offentlige tilbud.

Men når vi blir flere eldre og flere som lever lenge med demens, må politikken også bidra til livskvalitet. Derfor må vi også slippe musikerne og kulturen inn i eldre- og demensomsorgen.

Dokumentaren «Demenskoret» på NRK viser hvor mye helse det er i god musikk, og i godt samhold. Det er ingen grunn til at demenskoret skal være for de spesielt heldige. Gode, tilpassa musikkaktiviteter må bli en virkelighet i hele byen, i alle bydeler og i alle kommuner.

Hovedmålet i demensomsorgen må være å skape livskvalitet, hele livet – for alle. Da er nettopp «det lille ekstra» hele forskjellen. Fellesskapet har et ansvar for mer enn å gi omsorgsplasser.

Sigrid Skutvik

Vi har et ansvar for at omsorgen gir grunnlag for livsglede, både for de som bor hjemme og de som har en omsorgsplass.

Effekten som musikken hadde på de som deltok i «Demenskoret» er ingen tilfeldighet. Det er et godt faglig belegg for at musikk og deltakelse i fellesaktiviteter bidrar til bedre helse og livskvalitet for personer med demens.

Egentlig er det opplagt.

Allerede i 2007 la Stoltenberg-regjeringen fram verdens første plan for å styrke demensomsorgen. Antallet eldre over 80 år vil doble seg fram mot 2040. Det er en politisk oppgave å forberede velferdsstaten vår og å gi flere eldre bedre omsorg.

Jon-Torgeir Lunke

Oslo kan vise nasjonalt lederskap i å utvikle framtidens demensomsorg. I byen vår har vi ressursene og kompetansen som skal til for å skape en trygg eldreomsorg, med livskvalitet for alle.

Byrådet har allerede etablert kontakt med Norges Musikkhøgskole og CREMAH (Senter for forskning i musikk og helse) med tanke på å kunne etablere demenskor i alle bydeler.

Her kan de fremstående fagmiljøene bidra med kunnskapsbaserte løsninger. Politikken kan bidra med ressurser. Blant annet ved å øke antallet musikkterapeutstillinger.

Den beste omsorgen får vi om vi prioriterer de store pengene på de store oppgavene. Ingen jobb er større enn å sikre alle i landet vårt – også de som har demens – livsglede, tilhørighet og samhold. Derfor handler dette også om politikk.

I Oslo er veivalget klart. Arbeiderpartiet ønsker å fortsette å investere i den offentlige eldreomsorgen, og vi har pengene til å fortsette å gjøre det.

Høyre og høyrepartiene prioriterer annerledes. De vil kutte eiendomsskatten som først og fremst vil gi skatteletter til de med de største boligformuene.

Antallet eldre over 80 år vil doble seg fram mot 2040. Det er en politisk oppgave å forberede velferdsstaten vår og å gi flere eldre bedre omsorg.

Derfor kutter også Høyre og opposisjonspartiene pengene som byen og bydelene kan bruke på felles velferd med inntil to milliarder kroner.

Vil vi god livskvalitet, må vi ville tenke nytt og satse på vår felles velferd. Vil vi velferden, må vi også ville finansiere den. Oslo-modellen på dette området vil tjene som inspirasjon og kunnskapskilde for hele landet.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt