Debatt

Hvorfor vil ikke flere bli sykepleiere?

Det finnes ikke én politiker som ikke har sagt at vi trenger flere sykepleiere. Alle er enige i det. Men sykepleierne kommer ikke av seg selv.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Søkertallene fra Samordna opptak viser en drastisk nedgang av søkere til sykepleierutdanninga, den laveste på 10 år. Helsepersonellmangelen har blitt en ond spiral. For å komme ut av den må vi styrke arbeidsvilkårene, ikke svekke dem. Vi har ikke råd til å miste flere folk og vi har ikke råd til å gå glipp av nye.

Det er kanskje unødvendig å si, men det virker som at det ikke har sunket helt inn. Skal vi ha flere til å søke seg til sykepleier, noe vi trenger sårt, må framtidens sykepleiere vite at de kommer til en annen arbeidsplass enn det sykepleiere slutter i på grunn av arbeidsbelastninga.

De må komme til en arbeidsplass der det offentlige er gode arbeidsgivere. Der de opplever å strekke til i møte med pasientene, får mulighet til faglig utvikling, og der de har arbeidstider å leve med.

Seher Aydar, stortingsrepresentant fra Rødt Oslo.

Sykepleiere er en helt avgjørende bærebjelke i samfunnet vårt, og like viktig som å stoppe frafallet i yrket er det å øke rekrutteringa. Da er det flere ting som må på plass og styrkes.

Gode arbeidsvilkår, en lønn å leve av og en arbeidshverdag å leve med. Dette er tre faktorer som er helt avgjørende for å beholde og rekruttere flere sykepleiere lander over. Vi må akseptere at dette arbeidet og denne innsatsen koster penger.

Det er ikke sånn at sykepleiere kommer av seg selv, og politikere som tror det er mulig å løse alle problemene uten å bruke mer av penga som finnes i landet vårt på velferd lurer i bestefall kun seg selv.

Sykepleiere trenger arbeidsforhold å leve med og en lønn å leve av.

Det skal være mulig å se for seg et langt og godt arbeidsliv i yrket vi utdanner oss i. Slik det er i dag, er belastende turnusordninger og stressende arbeidsmiljø med på å presse mange sykepleiere ut av yrket, på lik måte som at det hindrer mulige søkere i å ønske seg det.

Det blir ikke flere sykepleiere av at arbeidsforholdene gjør de syke eller tvinger de til å jobbe ufrivillig deltid, vi får færre. Det er uholdbart i lengden.

Dette er ikke en utvikling vi kan fortsette med. Grunnbemanninga i kommunale helse- og omsorgstjenester må økes for å sikre at de ansatte har tid til å gjøre jobben sin, som er tilpassa befolkningas behov. Vi veit at vi framover vil møte en økende gruppe med eldre mennesker, som vil være eldre og sykere enn før.

For samfunnet er det derfor helt prekært med flere sykepleiere og fagarbeidere med god erfaring, og kompetanse.

Jeg sier ikke at alt funker dårlig, og det finnes mye bra i helsevesenet vårt. Men jeg er bekymra for at vi skaper større problemer for hver dag som går. Ansatte er allerede presset hardt og vi kommer til å trenge flere folk.

Det er på tide at vi alle innser at vi ikke løser dette uten å legge mer penger på bordet. Vi trenger sykepleiere, og sykepleiere trenger arbeidsforhold å leve med og en lønn å leve av.

Det er en investering for framtida og den kostnaden må vi ta nå.


Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt