Debatt

Ikke slå politisk mynt på barn i en sårbar situasjon

Anne Lindboes kritikk viser en manglende forståelse for situasjonen i barnevernet.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Vi står i en krevende situasjon hvor flere barn og unge sliter nå en før. Det ført til kapasitetsutfordringer på akuttiltakene i barnevernet.

Dette er alvorlig, og byrådet har derfor satt inn strakstiltak for å styrke akuttkapasiteten.

Anne Lindboe forsøker å forklare kapasitetsutfordringene i akuttiltakene med at byrådet kjøper færre barnevernstjenester fra kommersielle selskaper og styrker kapasiteten i det kommunale barnevernet.

Lindboes kritikk viser en manglende forståelse for situasjonen i barnevernet.

Det rødgrønne byrådet har stått i bresjen for at det offentlige skal ta tilbake ansvaret for barnevernet i Oslo. Barnevern skal være omsorg, ikke noe kommersielle aktører tjener seg rike på.

I resten av landet har privatiseringen av barnevernet har gått så langt at de kommersielle har overtatt ansvar for noen av barna med mest sammensatte behov. Slik vil vi ikke ha det.

Å beskytte barn og unge er en av de viktigste oppgavene vi har. Hjelpeapparatet vårt skal stå klart når barn trenger det. Dette er en oppgave vi ikke kan etterlate til markedet å løse. Skal vi bygge fremtidens barnevern må det offentlige ta ansvar.

Det er ingenting nytt i at Høyre er imot mer offentlig velferd. Mer privatisering og konkurranseutsetting av barnevern, barnehage og eldreomsorg er tross alt Høyres største ideologiske kjepphest. Det er likevel oppsiktsvekkende når Lindboe velger å bruke den krevende akuttsituasjonen til å slå politisk mynt.

Jeg er bekymret for den pågående situasjonen med kapasitetsutfordringer i akuttiltakene. Derfor har Oslo tatt en rekke målrettede grep.

Vi jobber med å øke kapasiteten på kort og lang sikt. Blant annet har vi nå hasteopprettet en ny akuttinstitusjon. På lengre sikt vil vi arbeide med å fremskaffe flere behandlingsplasser og øke kapasiteten ved noen av våre eksisterende institusjoner. Når vi ikke har nok kapasitet i eget tjenesteapparat nøler vi ikke med å ta i bruk tilbud fra private.

Utfordringen nå er at det har vært sprengt kapasitet også hos disse leverandørene.

Vi jobber målrettet med å få flere ansatte inn i institusjonene og rekruttere flere beredskap- og fosterhjem til ungdommer, og vi har styrket samarbeidet med ideelle, private organisasjoner på barnevernsfeltet.

Å ha tilstrekkelig kapasitet til å kunne hjelpe barn og unge som trenger det er noe av det viktigste vi gjør. Barnevernet i Oslo skal alltid sikre at barn og unge får den hjelpen det trenger, når det trenger det.

Jeg oppfordrer Anne Lindboe og Høyre til å legge vekk sin ideologiske kjepphest, og heller bli med byrådet på et stort løft for barnevernet og Oslos barn og unge.

Mer fra: Debatt