Debatt

Tog for fly mellom Norge og Sverige

Aller viktigst er det å starte med den 40 mil lange strekningen mellom Oslo og Stockholm. Dette er blant de aller mest flyintensive strekningene i hele verden.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Miljødirektoratets nye klimarapport er tydelig på hvor viktig overgangen fra fly til jernbane er. Norge har gjort altfor lite med det som er blant verdens aller mest flyintensive strekninger.

Nå har vi flere muligheter som kan og må gripes raskt.

Rikke Lind er administrerende direktør i SJ Norge.

De siste tre årene har Norge kuttet utslippene våre med fem prosent. De neste syv årene må vi klare å kutte 50 prosent til. Da haster det virkelig å ta tak i de enkle og åpenbare grepene.

Øverst på den listen står for oss å øke antallet passasjertog til Sverige. Det vil ha store effekter for klima, miljø, samfunnsøkonomi og trivselen til de reisende. Mulighetene må gripes!

Aller viktigst er det å starte med den 40 mil lange strekningen mellom Oslo og Stockholm. Dette er blant de aller mest flyintensive strekningene i hele verden, med 1,4 millioner reisende hvert år. Med andre ord: En enorm utslippskilde.

I dag går det bare fem passasjertog i døgnet mellom hovedstedene våre. SJs ambisjon er å øke det til åtte i løpet av få år. Reisetid er viktig, men vi vet at fleksibiliteten og muligheten til å kunne velge mellom flere avganger, veier enda tyngre for mange.

Man sparer for eksempel rundt 75 kilo CO₂ per person som velger tog fremfor fly frem og tilbake mellom Oslo og Stockholm.

Samtidig har togene nå stabilt og raskt internett hele reisen. Da er økningen i antall avganger helt avgjørende for at toget skal være et reelt og attraktivt alternativ til fly.

Klimarapporten peker helt riktig på at tidsbruk er en barriere, men at det betyr mye hva tiden kan brukes til. Måler man samlet reisetid inklusive transport til og fra flyplassen, og muligheten for reelt å kunne arbeide på flytog og fly, opp mot muligheten for å reise direkte mellom to bysentrum og kunne jobbe med høyhastighets internett hele veien, vinner toget. Men da må det være mange nok avganger å velge mellom, for å få nødvendig fleksibilitet for reisende som er opptatt av nettopp det.

SJ har også ambisjoner om å starte en helt ny direkterute mellom Trondheim og Stockholm, med både nattog og dagtog. Vi ønsker å være i gang så snart Meråkerbanen er elektrifisert. Dette er en annen av verdens mest flyintensive ruter.

Denne togforbindelsen har vært planlagt og drømt om i 25 år. Nå kan den realiseres raskt.

Disse nye og forsterkede togrutene er sårt etterlengtede. De åpner nye veier ut i hele Norden og Europa og avlaster flyplasser med sprengt kapasitet. De er viktige for næringslivet, der stadig flere nå ser hvor dramatisk flyreiser påvirker klimaregnskapet deres.

De er viktige for alle dem som rett og slett foretrekker tog, og for den raskt økende andelen av nordmenn som tar klimabevisste valg. Man sparer for eksempel rundt 75 kilo CO₂ per person som velger tog fremfor fly frem og tilbake mellom Oslo og Stockholm.

Suksessen disse passasjertogrutene kommer til å oppleve, vil bidra til fremdrift i det helt nødvendige arbeidet med å oppgradere og forbedre infrastrukturen på både norsk og svensk side videre. Det vil være en god sirkel, som gjør det stadig enklere og raskere å velge toget.

Dette har også et viktig sikkerhetsaspekt. Vi har sett hvor sårbar flytrafikken kan være. Nye togsett og en videre oppgradering av infrastruktur på begge sider av grensen vil være ekstra verdifullt når Sverige og Finland går inn i Nato og blir enda nærmere allierte.

Vi håper Miljødirektoratets klimarapport er startskuddet for en helhjertet satsing på å utvikle og forbedre infrastruktur på begge sider av grensen. Norge må prioritere overgangen fra fly til tog nå.

Mer fra: Debatt