Debatt

Ikke la det skje igjen!

Denne helgen var det 600 dager siden høyesterett slo fast at vindkraftutbyggingen på Fosen brøt menneskerettighetene. Regjeringspartiene holder fast i en praksis som lar det skje igjen.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Torsdag 1. juni la Sannhets- og forsoningskommisjonen sin rapport frem – en rapport som gransker statens behandling av samer, kvener, norskfinner og skogfinner, og urett staten har begått. 

Rapporten gir oss hjerteskjærende historier om hvordan en hardhendt fornorskningspolitikk har ført til tap av språk og kultur, men også selvrespekten og menneskeverdet til generasjoner med samer, kvener, norskfinner og skogfinner.

Sofie Marhaug er stortingsrepresentant og energi- og miljøpolitisk talsperson for Rødt.

Rapporten viser også hvordan tap av land, og press på reindrifta har ført til fornorskning av reindriftssamer i Sápmi.

Derfor er det vanskelig å snakke om noen forsoning mellom samer og den norske stat når vindturbinene på Fosen fortsatt står urørt 600 dager etter Fosen-dommen.

Geir Jørgensen er stortingsrepresentant og næringspolitisk talsperson for Rødt.

Saken om vindkraftverk på Fosen var første gang samiske reindriftsutøvere vant fram i en inngrepssak i Høyesterett gjennom å vise til menneskerettighetene.

Enstemmig sa Høyesterett at de negative konsekvensene av utbyggingen frarøvet samene på Fosen muligheten til kulturutøvelse gjennom reindrift, ved å beslaglegge vinterbeitet deres.

Samene på Fosen er i den absurde situasjonen der de har vunnet frem i høyesterett, men fortsatt må kjempe med nebb og klør for å få rettferdighet.

Byggingen av vindkraftanlegget var dermed en krenkelse av deres rettigheter etter menneskerettighetskonvensjonen.

Den manglende oppfølginga av Fosen-saken, og at vindturbinene fortsatt snurrer inn millioner av kroner på bekostning av at samene som har vunnet i høyesterett, er en rettspolitisk skandale.

Men nesten like oppsiktsvekkende er det at turbinene ble satt opp uten at saken var ferdig i rettssystemet i det hele tatt.

Reindrifta står i en særstilling i samisk kultur, men likevel bygges arealer hvor det kan drives reindrift ned bit for bit. På tross av dette fortsetter Norge en tvilsom praksis, hvor utbygger får tillatelse til å både ekspropriere eiendom og gå i gang med bygging før rettslige forhold er avklart. Dette kalles forhåndstiltredelse.

Ikke bare på Fosen, men også på Øyfjellet i Nordland er det bygd 72 vindmøller midt i flytteleia mellom sommer- og vinterbeiteområder. Heller ikke der er retten avklart, rettssaken ble faktisk nylig utsatt et helt år.

Rødt foreslår for Stortinget at praksisen med forhåndstiltredelse i reinbeiteområder skal avvikles. Ordningen er dypt problematisk i reinbeiteområder både fordi man risikerer å starte opp, og til og med ferdigstille store utbygginger som etterpå viser seg å være i strid med menneskerettighetene, men også fordi vi gjennom Fosen-saken har sett hvor vanskelig det er for folk å få rettferdighet når turbinene allerede er satt opp.

Det faktum at anlegget allerede er bygd brukes som en brekkstang fra regjeringspartiene, i kompaniskap med Høyre, for å sikre at turbinene får stå og gå. Selv om det truer den sørsamiske reindriften, og dermed bærebjelken i den sørsamiske kulturen, på Fosen.

Samene på Fosen er i den absurde situasjonen der de har vunnet frem i høyesterett, men fortsatt må kjempe med nebb og klør for å få rettferdighet, fordi regjeringa mener det er komplekst og dyrt å rette opp i sine egne feilgrep.

«Det er lettere å be om tilgivelse enn tillatelse» sier man ofte, men det er helt absurd om dette skal være grunnlaget for energipolitikk og samenes menneskerettigheter.

Det er derfor sjokkerende at Terje Aasland og regjeringspartiene vil stemme mot vårt forslag om at utbyggingsprosjekter ikke kan gå i gang i reinbeiteområder, før sakene er ferdig behandlet i rettssystemet. Med åpne øyne går regjeringa inn for fremtidige rettighetsbrudd lik de som har skjedd på Fosen.

Mens hele Norge før helga lyttet til sannhets- og forsoningskommisjonens rapport, og unge samer samlet seg i Oslo for å demonstrere mot at det er 600 dager siden Fosen-dommen falt i Høyesterett, velger regjeringspartiene å gå inn for en energipolitikk som truer samisk rettssikkerhet.

Nå må regjeringen innse at sannheten er at de har brutt rettighetene til reindriftssamene på Fosen, og forsone seg med at vindkraftverket må fjernes og at slik utbygging ikke kan skje igjen.

Mer fra: Debatt