Debatt

Unyansert svartmaling fra Unge Høyre

Bistand fungerer, behovene verden over er enorme og Norge står i en særstilling med mulighet for å bidra.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

I NRKs Politisk Kvarter tidligere denne uken, gikk Unge Høyres leder Ola Svenneby til angrep på norsk bistand.

Han gikk hardt ut mot anbefalingen til et regjeringsnedsatt ekspertutvalg om å øke målet om å gi 1 prosent av Norges brutto nasjonalinntekt (BNI) til bistand. Han stilte videre spørsmålstegn ved om bistand egentlig har noe særlig effekt og bidrar til positiv utvikling i verden.

Dette er utsagn som er svært unyanserte og ikke stemmer overens med virkeligheten. Bistand virker og har svært god effekt, det finnes det store mengder dokumentasjon på.

At bistand, både i nivå og effekt, diskuteres er bare bra. Men problemet oppstår når politikere som ønsker å begrense norsk bistand bruker argumentasjon som ikke er riktig.

Spesielt i den tiden vi nå står inne i, hvor verden står ovenfor flere kriser som rammer de som allerede har minst hardest, er det ekstra trist å se en unyansert svartmaling av norsk bistand. Som ungdomsorganisasjonen til Kirkens Nødhjelp ser vi hver eneste dag de positive effektene norsk bistand har på utviklingen i verden.

Klimafinansiering inngår i den norske bistandsprosenten. Her er det et enormt behov de neste årene, og Norge har et historisk ansvar for å bidra med dette ettersom vi har tjent enorme summer på store klimagassutslipp. Dessuten har Norge forpliktet seg til å bevilge klimafinansiering til utviklingsland gjennom Klimakonvensjonen og Parisavtalen.

Derfor er ekspertutvalgets forslag svært interessant, og det er synd at Svenneby blankt avviser dette og en økning i norsk bistand. Ekspertutvalget foreslår at norsk offentlig bistand bør økes til 1,4 prosent, hvorav 0,7 % går til fattigdomsbekjempelse og nødhjelp og 0,7 % går til klimafinansiering og andre globale fellesgoder. I tillegg ønsker ekspertutvalget at Norge skal sette seg et mål om å mobilisere privat kapital til disse formålene tilsvarende 0,7 prosent av BNI.

Felles samarbeid på tvers av landegrenser og internasjonale forpliktelser i forhold til lands økonomi er både viktig og rettferdig. Svenneby er enig i dette når det gjelder NATOs to-prosents-mål, men ikke når det gjelder norsk bistandspolitikk, eller verdens felles innsats for å løse våre felles problemer. Det er vanskelig å forstå.

Heldigvis møtte Svenneby tydelig og klar kritikk i Politisk Kvarter fra Unge Venstres nestleder, Hans Jacob Huun Thomsen. Huun Thomsen vektla Norges internasjonale ansvar, at effekten av norsk bistand er god og at en eventuell økning av bistanden vil utgjøre en viktig investering i vår felles framtid.

Bistand fungerer, behovene verden over er enorme og Norge står i en særstilling med mulighet for å bidra. Da kan vi ikke la ekspertutvalgets forslag og utgreiinger feies under teppe med feilaktige påstander om at norsk bistand ikke har effekt.

Ola Svenneby og Unge Høyre, dere kan bedre enn å unyansert svartmale norsk bistand!

Mer fra: Debatt