Debatt

Vi trenger en faktabasert debatt om atomvåpen

Det er viktig å være kritisk når en alliert som besitter atomvåpen anløper våre havner. Denne gangen i Oslo med verdens største krigsskip, men fakta og oppdatert kunnskap må være grunnlaget for en redelig debatt.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Vi i Nei til Atomvåpen, Leger mot atomvåpen, Norges Fredsråd og ICAN Norge, jobber daglig for atomnedrustning og for at Norge skal ta avstand fra atomvåpen.

Vi er glade for at Debatten på NRK setter atomvåpensaken på agendaen, men håper vi videre kan diskutere atomvåpen og norsk atomvåpenpolitikk basert på fakta.

NRK Debatten torsdag 25. mai sa orlogskaptein ved Sjøkrigsskolen Tor Ivar Strømmen at det ikke er usannsynlig at hangarskipet som ligger i Oslofjorden har atomvåpen om bord, og peker på at atomvåpen er en del av «standardoppsettet på amerikanske hangarskip».

Det stemmer ikke. De fleste som arbeider med disse spørsmålene vet at USA trakk sine kjernevåpen vekk fra overflatefartøy og angrepsubåter etter de såkalte Presidentinitiativene i 1991. Dette er informasjon som er åpen og tilgjengelig.

Hans Kristensen, direktør for Nuclear Information Project, og de andre forskerne i Federation of American Scientists er de fremste ekspertene på å innhente informasjon om USA og de øvrige atomvåpenstatenes arsenaler. De har inngående kunnskap om hvilke våpen som blir utviklet til hvilke fartøy og formål. De bekrefter at USS Gerald R. Ford ikke er utstyrt med fly eller missiler som kan bære atomstridshoder.

Det er viktig å være kritisk når en alliert som besitter atomvåpen anløper våre havner. Denne gangen i Oslo med verdens største krigsskip, men fakta og oppdatert kunnskap må være grunnlaget for en redelig debatt. Det er mer enn nok av reelle saker å kritisere både atomvåpenstatene og norsk atomvåpenpolitikk for.

For eksempel har USA enorme kjernefysiske kapasiteter på sine strategiske ubåter. Disse seiler til enhver tid rundt med atomvåpen i høy beredskap. Én slik ubåt har ifølge Nuclear Weapons Ban Monitor sprengkraft tilsvarende 1.260 Hiroshima-bomber.

Risikoen atomvåpenstatene utsetter verden for er uakseptabel. Norge og andre allierte med atomvåpenstater har en del av ansvaret. Vi bidrar til å opprettholde den uholdbare situasjonen ved å legitimere atomvåpen som sikkerhetsstrategi. Det bør få medias søkelys.

I fjor trakk Norge seg fra en fellesuttalelse i FN. Den omhandlet de humanitære konsekvensene av atomvåpen, og påpekte at disse våpnene aldri igjen må brukes.

Norge stemte også avholdende på en lignende resolusjon under generalforsamlingen i FN noen måneder senere. Dette er initiativer som styrker normen mot atomvåpen, og som Norge dessverre er med på å undergrave.

Norge må ta avstand fra atomvåpen. Vi må signere FNs atomvåpenforbud, og oppfordre våre allierte og andre atomvåpenstater til å forhandle om gjensidig, verifiserbar og irreversibel nedrustning.

Natos utenriksministermøte som avholdes i Oslo 31. mai og 1. juni er en god anledning til å sette atomnedrustning på agendaen.

Mer fra: Debatt