Debatt

En viktig bit mangler i hovedstaden

Hva har Karolinerne, antisemitter og Aud Schønemann til felles, som i tillegg skiller dem fra landets viktigste næring? Man finner spor etter dem i Oslo.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Listen over Oslos gatenavn er mangfoldig og viser bevissthet rundt både lokalhistorie, populærkultur, idrett og tradisjoner.

Med opp mot 4.000 gatenavn er det rom for mye, og etter hvert må man et stykke ned i faunaen, floraen eller dikterkunsten for å finne noen som kan pryde gateskiltene.

Björn Lindberg er geolog og fagsjef ved Norsk Oljemuseum.

Bruddstykker av landets og byens historie kan leses på gatenavnene, og i senere tid har også samtiden blitt representert ved blant andre storhetene Joachim Nielsen og Grete Waitz.

Like kjent er kanskje ikke Marta Steinsvik som fikk sitt navn på et gateskilt i 2005, men ifølge Wikipedia var hun en antroposof og skribent, kjent «gjennom sine anti-katolske og antisemittiske skrifter».

Gatenavn er ofte en interessant linse å se en by gjennom, og spørsmål kan både stilles og besvares på gateskilt. Hva har skjedd her? Hvilke næringer har dominert i dette området? Hvem hedres her, og hvorfor? Men en viktig bit mangler i Oslo. Næringen som på godt og vondt har preget landet de siste drøye femti årene er ikke å finne. Det nærmeste man kommer er Trollstien og Geologsvingen.

Gullfaks, Statfjord og Ekofisk er oljefelt som har gitt landet mange arbeidsplasser og enorme inntekter, og navnene burde være kjent for de fleste. Men i så fall er det ikke fordi de finnes på gateskilt.

Noen vil kanskje hevde at Stavangergata og Problemveien får være dekkende for petroleumsnæringen i den sammenhengen.

Stavanger og Vestlandet var Condeepenes fødeland, og betong og stål seilte jevnlig ut fjordene på vei til feltene ute på sokkelen. De fleste vestlendingene som husker 1990-tallet og lenger tilbake i tid har et forhold til en eller flere av disse konstruksjonene, om det nå var Ekofisktanken som den første, Sleipner som sank, Troll som den høyeste eller Gullfaks som den tyngste.

Folk fra hele landet jobber i oljebransjen, og et stort antall arbeidsplasser i næringen befinner seg også i Bergen, Harstad, Kristiansund, Trondheim, Hammerfest, Oslo og en rekke andre steder.

Men navnene på olje- og gassfelt er ikke like kjente i alle deler av landet, og manglende gatenavn er bare ett eksempel på at innsikten i og bevisstheten rundt industrien kan være mangelfull.

Det snakkes mye om «oljebransjen» i norsk offentlighet, men den blir ofte en nesten abstrakt enhet – en helt eller skurk, som må avvikles eller utvikles. Dessverre blir man ikke så ofte klokere av å følge debattene, som stort sett gir oss meninger men lite innsikt.

Sterke meninger om petroleumsindustrien og dens fremtid er bra, men det burde bygge på i alle fall en grunnleggende forståelse om hvordan man leter etter, bygger ut, produserer og avvikler felt.

Denne forståelsen kommer ofte med nysgjerrighet. Men hvordan skal nysgjerrighet om dette pirres? Kanskje delvis med økt synlighet i bybildet, bokstavelig talt.

Tilbake til gatenavn: Statfjord, Eldfisk og Condeep har allerede gitt navn til veier i Stavanger, og i nabokommunen Sola finner vi Ekofiskvegen, Plattformvegen, Tankbåtvegen og Oljevegen. Det kan også nevnes at det i Sverige finnes minst fem stykk Oljevägen.

Navn på petroleumsfelt ble ofte hentet fra norrøn mytologi (Åsgard, Gullfaks, Heimdal), og i senere tid fra historiske notabiliteter (Aasta Hansteen, Gina Krogh, Johan Castberg) og vil derfor ofte være å finne på gateskilt allerede. Men navn som Ekofisk og Statfjord er konstruerte og unike for industrien, og kunne godt funnet sin plass på skilt i Oslo.

Og nå som navnet ikke er i bruk lenger … Statoilveien? Så kan den som ønsker brolegge den med gode intensjoner.

På samme måte som mange med sterke meninger om «oljå» ikke har innsikt i bransjen, har ikke jeg innsikt i bakgrunnen for navngivning av Oslos gater. Og noen vil kanskje hevde at Stavangergata og Problemveien får være dekkende for petroleumsnæringen i den sammenhengen.

Men det er forunderlig at Egon Olsen – en fiktiv dansk filmkarakter – skal hedres med en allé i hovedstaden, mens opphavet til Oljefondet (for tiden rundt 15.000 milliarder kroner) ikke vises på en sti, tun eller sving …?

Mer fra: Debatt