Debatt

Samordningsfella: To spørsmål til Jonas Gahr Støre

Har noen lyttet? Det kan jeg ikke vite, siden alt er blitt møtt med rungende taushet. Derfor henvender jeg meg nå direkte til partilederen.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Vi liker å kalle Norge et åpent, demokratisk samfunn, der avstanden mellom styrende og styrte ikke skal være stor.

Arbeiderpartiet har også, i sin kamp mot dårlige meningsmålinger, framhevet at det skal være «lyttende» og bedre sin kommunikasjon med velgerne.

Paul Knutsen

Selv har jeg forsøkt å få svar på hvordan det kan ha seg at staten har konfiskert min tjenestepensjon etter 43 år med obligatorisk medlemskap og tilsvarende innbetalt kontingent til Statens Pensjonskasse.

Spørsmålet har gått direkte til partisekretær Kjersti Stenseng (i Gudbrandsdølen Dagningen i hennes distrikt, og på e-post), til tidligere statsråd Rigmor Aasrud (to ganger i FriFagbevegelse, samt på e-post), til Arbeiderpartiet på e-post, og i flere avisinnlegg (to i Trønderdebatt, og sist i Dagsavisen 13. april og 11. mai). Har noen lyttet? Det kan jeg ikke vite, siden alt er blitt møtt med rungende taushet.

Derfor henvender jeg meg nå direkte til partilederen. I sistnevnte innlegg viste jeg til din landsmøtetale 4. mai, der du understreket betydningen av at folk ble oppmuntret til å stå lenge i jobb.

Og de som følger oppfordringen skal belønnes, sa du, ikke straffes. Altså helt i tråd med hovedmålet for Pensjonsreformen av 2011.

Det åpenbare problemet med dette er at anslagsvis 25.000 ansatte i offentlig sektor, meg selv inkludert, faktisk er blitt straffet for å jobbe lenge: Tjenestepensjonen fra Statens Pensjonskasse (SPK) er redusert eller blitt helt borte.

En sjekk på SPKs hjemmesider kunne likevel tyde på at du har dine ord i behold. Her kan vi nemlig lese følgende: «Tjenestepensjonen kjem i tillegg til andre pensjonar, og vert ikkje samordna med andre ytingar.»

Dette høres logisk ut, siden det er i samsvar med Pensjonsreformens mål, men så viser det seg at dette hører hjemme under overskriften «Pensjonsordninga for stortings- og regjeringsmedlemmer».

Det gjelder ikke meg eller alle de andre som er rammet av den «samordningsfella» som av uforståelige grunner ble vedtatt som en (bortgjemt) del av pensjonsreformen.

Første spørsmål er derfor dette: Hvordan ser du på denne forskjellsbehandlingen mellom de folkevalgte og de som har valgt dem? Annerledes formulert: Hvordan ser du på det demokratiske prinsippet om likhet for loven?

Det du sa om pensjon i din landsmøtetale – forstått som beskrivelse av gjeldende praksis – rimer også dårlig med hva vi kan lese i NOU 2022:7 Et forbedret pensjonssystem, der eksperter foretok en evaluering av pensjonsreformen og fastslo at insentivene til å jobbe lenge nå var blitt «vesentlig svekket» sammenlignet med situasjonen før pensjonsreformen, fordi folk som jobbet lenge ville få sin pensjon «drastisk redusert».

Jeg går ut fra at du, som partileder og statsminister, er oppmerksom på de faktiske forhold, og at dine uttalelser om belønning, ikke straff, betyr at dette er noe du vil rette opp.

Mitt andre spørsmål er derfor: Vil du sørge for at den kommende stortingsmeldingen om NOU 2022:7 vil invitere Stortinget til å fjerne den dysfunksjonelle samordningsfella og sørge for at vi som er rammet, får den belønningen vi etter din uttrykte mening bør få?

Pengene er jo allerede innbetalt av oss som – mange uten å vite det – har gått i fella.

Mer fra: Debatt