Debatt

Når Utdanningsdirektoratets prestisjeprosjekt krasjer

Som lærere har vi lenge uttrykt bekymring over de potensielle konsekvensene av å fjerne papirbaserte eksamensoppgaver.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Utdanningsdirektoratets (Udir) nylige systemkrasj under hovedmålseksamen avdekket en pågående konflikt mellom Udir og norsklærere.

Dette er ikke bare en sak for pedagoger, men for elever, foreldre og samfunnet generelt.

F.v: Ane Hunstadbråten Fagerheim, Gitte Skagen, Linn-Katrin Vestly, Kristine Othilie Gran, Anne Katrine Westbye, Kjersti Knudsen og Renate Aga er norsklærere ved Re videregående skole.

Som lærere har vi lenge uttrykt bekymring over de potensielle konsekvensene av å fjerne papirbaserte eksamensoppgaver. Denne bekymringen er støttet av forskning. Enkelte studier viser at lesing fra papir fremmer bedre forståelse og konsentrasjon enn skjermlesing.

Likevel har både Udir og skoleledere valgt å ignorere denne viktige bekymringen. Er det ikke oss lærere, som hver dag står i klasserommet, som vet hva som fungerer best for elevene?

Vi trenger mer autonomi og uavhengighet i skolene, slik at vi ikke blir marionetter for Udirs beslutninger. Udirs digitalisering av norskeksamen har vært et prestisjeprosjekt, men som det gamle ordspråket sier, hovmod står for fall.

Vi så tegn på problemer allerede 12. mai da eksamenstrekket ble offentliggjort, og systemet ble overbelastet. Problemet ble forverret under sidemålseksamen 19. mai, da mange elever ikke hadde tilgang til digitale ressurser, og mest problematisk av alt: Ordbøkene de trengte.

Klok av skade fra de digitale problemene på sidemålseksamen, kunne Udir ombestemt seg før helgen og gitt klarsignal til skolene, slik at de kunne ha skrevet ut oppgavene. Det skjedde ikke.

Det mest alvorlige med hensyn til krisa på hovedmålseksamen på mandag, er den strukturelle urettferdigheten som oppstår fordi elevene ble og blir behandlet så ulikt. Noen elever fikk for eksempel mye mer tid enn andre til å svare på oppgavene.

Eksamener blir annullert i enkelte områder, noe som skaper et ujevnt utgangspunkt når elevene søker seg til høyere utdanning. Vi må ta hensyn til dette, kanskje ved at elevene selv får bestemme om eksamenskarakteren skal inkluderes på vitnemålet.

Nå er tiden inne for å finne en balanse mellom det tradisjonelle og det digitale. Udir, skolene og lærerne må samarbeide for å skape de beste eksamensløsningene.

I etterkant av eksamenen møter vi lærere våre frustrerte og oppgitte elever. Vi forsøker å trøste, støtte og oppmuntre dem, selv om vi selv er fylt av frustrasjon.

Vårt budskap til Udir og skolene er klart: Vi advarte dere. La oss lære av denne krisen og jobbe sammen for å unngå lignende hendelser i fremtiden.

Mer fra: Debatt