Debatt

Skogbruk: La oss bli enige om prinsippene

Både skognæringens folk og vi fra miljøsiden, har lett for å ty til tall for å underbygge våre synspunkter. Imidlertid er det vanskelig å finne tall som forener partene.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Er det Naturvernforbundet som er uansvarlige? Som svartmaler situasjonen i skogen? Det er inntrykket man kan få ved å lese skognæringens debattinnlegg (blant annet i Dagsavisen 10. mai).

Imidlertid er det enkelt å angripe budbringeren når man ikke har gode argumenter.

Saken er denne:

  • NRK har grundig vist at skognæringen ikke har den kunnskapen om skogens naturverdier som er en forutsetning for en bærekraftig forvaltning.
  • Naturvernforbundet har dokumentert at NRKs eksempler ikke er enkelttilfeller.
  • NIBIO har dokumentert at svært mye av den naturpregede skogen er hogd de siste 20–30 årene.
  • Artsdatabanken peker på at skogbruket utgjør den største trusselen mot de truede artene i skogen, og at 1.330 skogsarter er truet, og at nesten 9 av 10 av disse har sitt levested i gammelskogen.
  • Rapporter fra Mellom-Europa viser at ensaldrede granskoger kreperer over en lav sko – det som for ti år siden så ut som en fornuftig skogforvaltning, fører i dag til ruin.
  • FN roper alarm. Naturkrisen er like alvorlig som og mer akutt enn klimakrisen. Den største trusselen er vår bruk av arealene.

Både skognæringens folk og vi fra miljøsiden, har lett for å ty til tall for å underbygge våre synspunkter. Imidlertid er det vanskelig å finne tall som forener partene. Det kunne derfor kanskje være mer hensiktsmessig å bli enige om noen viktige prinsipper.

Fra miljøsiden kan vi foreslå følgende:

  1. Vi må vite hva vi gjør, hvilke verdier vi forvalter og konsekvensene av våre tiltak i naturen. Vi må derfor kjenne naturverdiene i de skogene som skal hogges.
  2. Vi må slutte å hogge de siste naturskogene inntil vi har tilstrekkelig viten om hvor mye som må bevares, og for å unngå irreversibel skade på naturmangfoldet.
  3. Naturregistreringer og annen informasjon om naturverdiene må være dokumenterte og etterprøvbare – og de må være tilgjengelige for alle som ønsker.
  4. Vi må lære av erfaringene med ensaldret industriskog fra utlandet og starte arbeidet med en omlegging til mer varierte og robuste skoger før vi opplever det samme her.

Naturvernforbundet er for skogbruk. Spørsmålet er ikke om vi skal drive skogbruk, men hvor og hvordan. Tømmer er en fornybar ressurs, og et uttak basert på god kunnskap og metoder som sikrer naturverdiene er fullt ut forenlig med naturverntanken.

Mer fra: Debatt