Debatt

Sammen for en levende Oslofjord

Tiden for både passiv avlivning og aktiv ødeleggelse av økosystemene i Oslofjorden må være over.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Bevisstheten rundt tilstanden i Oslofjorden øker. Viljen til å handle for å få bukt med problemene må øke tilsvarende.

MDG går til valg på å redde fjorden vi alle deler – så alle generasjoner som kommer etter oss skal få oppleve gledene den gir oss.

Havet binder oss som er listetopper for MDG i kommunene rundt Oslofjorden sammen. Vi kan ikke forurense vår del av fjorden uten å forurense den for alle andre, på samme måte som en ikke kan stikke hull på sin egen del av en ballong.

Livet i fjorden blir angrepet fra alle kanter. Truslene inkluderer mikroplast fra bildekk, avrenning fra landbruket og nitrogen fra avløp: Forurensning fra aktiviteter som i seg selv ikke er uønsket, men som til sammen blir kvelende. Havets kjemi rykkes ut av balanse. Nøkkelarter som blåskjell, torsk og mange andre fiskeslag er borte. Fjorden dekkes av alger.

Oslofjordens økosystem er redusert over flere tiår. Det er delvis en unnlatelsessynd, men også en følge av aktivitet vi vet er til direkte skade på dyrelivet, som overfiske, bunntråling og avfallsdumping. Tiden for både passiv avlivning og aktiv ødeleggelse av økosystemene i Oslofjorden må være over. Vi har tre tilnærminger for å skape en levende fjord:

Feire. Den store, blå delen av kloden gir oss både sushi og oksygenproduksjon, men for mange av oss er den først og fremst et vakkert rom for rekreasjon. Vi vil tilrettelegge for mer bruk av fjorden. Mer småskala fisking og kvalitetstid med morfar. Tilgang til strandsonen for alle barn uten private tomter som hindring. Flere nyforelskede som holder hender på sammenhengende kyststier. Gode badeplasser, så det blir mer morgenbading og badstu med venner før jobb.

Frede. Vi vil gjøre hele Oslofjorden til marint verneområde. Basert på faglige råd må vi legge til rette for ulik aktivitet i ulike områder, så vi slutter å skade de sårbare delene av fjorden. Dette vil innebære at vi slutter med bunntråling flere steder og stanser hårreisende planer som å dumpe store masser nær sårbare økosystemer. Fjorden må få fred.

Få med. I møte med et alvorlig, grense- og sektorovergripende naturproblem trenger vi en koordinert, forpliktende innsats. Det haster med å få på plass moderne nitrogenrenseanlegg i alle kommuner med behov for det. For å få det til må vi få med staten på banen og forskuttere investeringene, så kommunene ikke setter seg i gjeld for å redde et økosystem av nasjonal verdi. For at et så nødvendig tiltak ikke skal lempes over på befolkningen i form av økte avløpsavgifter, må staten også ta sin del av regningen. Vi må også jobbe sammen med EU når de skjerper miljøkravene, ikke prøve å omgå dem.

I et langtidsperspektiv er kuren å finne en mer omsorgsfull måte å sameksistere med fjorden som samfunn. Vi må ta tak i avrenning fra landbruket og kilder til mikroplast som bildekk og båt. Det krever systemendring.

En økonomi som er bygget på å hente ut fra naturen uten å gi noe igjen, tar det tid å transformere. Det er likevel det vi må. Gjennom å feire, frede og få med alle forvaltningsnivåer vil MDG få livet tilbake i fjorden – for alle, for alltid.

Det er til det beste for mennesker og miljø.

Innlegget er signert: Sirin Stav (1.-kandidat for MDG i Oslo), Kristoffer Robin Haug (1.-kandidat for MDG i Akershus), Harald Moskvil (1.-kandidat for MDG i Vestfold), Marius Schulze (1.-kandidat for MDG i Telemark), Kristin Antun (gruppeleder for Viken MDG), Hanne Lisa Matt (1.-kandidat for MDG i Asker) Nikki Schei (1.-kandidat for MDG i Bærum), Øyvind Solum (1.-kandidat for MDG på Nesodden), Cathrin Janøy (1.-kandidat for MDG i Drammen), Henrik F. Mathiesen (1.-kandidat for MDG i Frogn), Trygve Olsen (1.-kandidat for MDG i Vestby), Erik Skauen (1.-kandidat for MDG i Fredrikstad), Madelen Ueland (1.-kandidat for MDG i Råde), Ingunn Bohmann-Lange (1.-kandidat for MDG i Hvaler), Anne Line Nilsson (ungdomskandidat for MDG i Vestfold), Sebastian Greipstad (1.-kandidat for MDG i Holmestrand), Lars Lønberg Henriksen (1.-kandidat for MDG i Horten), Julie Estdahl Stuestøl (1.-kandidat for MDG i Tønsberg), Anine Stousland (1.-kandidat for MDG i Færder), Odd Rune Langeland (1.-kandidat for MDG i Sandefjord), Hallstein Bast (1.-kandidat for MDG i Larvik).

Mer fra: Debatt