Debatt

Elever må gis mer tillit!

Jeg går selv på videregående skole og de aller fleste elever er stort sett enige om at man ikke burde måtte gå til legen for å drive med fraværsbyråkrati.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.
Navn: Ashish Kumar Bhargava
Alder: 18
Verv: Sentralstyremedlem, Senterungdommen

Fastlegeutvalget er klare i sin tale, fraværsgrensa må endres. Da Høyre innførte fraværsgrensa, ble det slik at elever måtte få legeerklæring for hver gang de ble sjuke. Dette er noe som fører til unødvendig stress for eleven, legen og skolen.

Fastlegeutvalget foreslår tiltaket at «alt fravær i videregående skole håndteres i utdanningssektoren». Dette er et tiltak som vil føre til at fastleger blir avløst for unødvendig skjermarbeid og tidsbruk. Samtidig, vil det gi leger mer tid til å prioritere hverdagslig syke mennesker. Nå må legene bruke tiden sin på å skrive legeerklæringer til forkjøla ungdommer som heller trenger en hviledag, enn å møte på skolen sjuk i ei uke.

La oss gjøre det enklere for oss selv og samfunnet.

Det er også slik at det koster penger å få legemeldinger. Dette er noe som rammer skjevt ovenfor elevmassen, og fører til at elever som har familier med god råd har et bedre utgangspunkt for å få legeerklæringer, enn elever som kommer fra familier med dårlig råd. Dette handler om generell sosial rettferdighet. Senterungdommen mener at elever ikke skal måtte velge mellom helse og skole. I verste fall kan syke elever med dårlig råd, oppleve å ikke få karakterer i enkelte fag fordi de ikke har råd til legeerklæringer som de trenger for å ikke få fravær.

Senterungdommen mener at elevene trenger en tillitsbasert fraværsgrense, som sikrer tillit mellom elev og skole. Elever burde få kunne dokumentere sykdom selv, eller få en foresatt til å gjøre det dersom de er under 18. Slik var det under korona, og elevene likte denne ordningen. Ja, det var noen skoler som opplevde at mange elever misbrukte denne tilliten, men det kan gjøres et kompromiss gjennom at elever får såkalte «egenmeldingsdager», slik det er i arbeidslivet. Dette gir elever tillit, samtidig som at de får en innføring i hvordan fravær i arbeidslivet håndteres. Dersom elever bruker opp egenmeldingsdagene, må det finnes en god løsning på hvordan det skal løses. Utgangspunktet er at elevene skal sitte igjen med mer tillit og ikke svarteper.

Høyre og gjengen ønsker å videreføre den rigide ordningen som virkelig setter psyken til elever på spill, mens Senterungdommen og Senterpartiet heller vil rydde opp i den. Jeg går selv på videregående skole og de aller fleste elever er stort sett enige om at man ikke burde måtte gå til legen for å drive med fraværsbyråkrati. Fraværsgrensa har fungert på noen måter, men den må tilpasses elevenes behov. Derfor må elever gis mer tillit, slik at fraværsgrensa blir mer rettferdig, men samtidig også opprettholde elevenes tilstedeværelse på skolen. La oss gjøre det enklere for oss selv og samfunnet, gi elever mer tillit!

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt