Debatt

La privat næringsliv ta kommunal risiko

Såkalte effektkontrakter slipper til private aktører – uten at kommunen løper økonomisk risiko.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Arbeiderpartiet og deres støttespillere bedriver et kostbart kommunalt oppkjøp av private velferdsleverandører. Det eneste dette skaper er markering av egen politisk ideologi. En slik bruk av skattepengene kommer ikke innbyggerne til gode.

Bedre kommunale tjenester skapes med fornying. Effektkontrakter, også kalt velferdsobligasjoner, er en unik mulighet for kommuner til å gi sosiale entreprenører en sjanse til å etablere nye arbeidsplasser. Samtidig får kommunene risikofritt prøvd ut nye løsninger for bedre velferd.

Arve Juritzen

En effektkontrakt består av tre parter: En privat velferdsleverandør, en privat investor og en kommune. De tre blir enige om et prosjekt som vil skape sosial merverdi for innbyggerne.

Det avtales tydelige og målbare resultater innenfor en gitt periode. Oppnås disse betaler kommunen investoren. Nås ikke målene taper den private investoren pengene.

Det er altså ingen risiko for kommunen.

La oss se for oss følgende prosjekt: Vi vet at mange eldre sliter med underernæring, mens mange unge har problemer med å skaffe seg sin første jobb. Hvis en sosial entreprenør setter seg som mål å ansette ungdom som «spisevenner» for eldre, løser vi ikke bare ett, men to samfunnsmessige utfordringer.

Det eneste dette skaper er markering av egen politisk ideologi. En slik bruk av skattepengene kommer ikke innbyggerne til gode.

Selskapet som er ansvarlig for å sette prosjektet ut i livet, blir finansiert av en privat investor. Prosjektets suksess måles ut fra antall brukere som bestiller mat og spisevenn, og hvor mange unge som fikk jobb.

I tillegg har prosjektet en brukerundersøkelse som viser hvorvidt brukerne faktisk spiser mer. Hvis den sosiale entreprenøren har levert på sine mål, vil investoren få betalt av kommunen.

Ferd er et selskap som har valgt å ta ansvar ved å investere i sosiale entreprenører med tiltak innenfor blant annet eldreomsorg, rus, ungdom og kriminalomsorg. De har inngått effektkontrakter med flere kommuner på Østlandet, men ikke Oslo.

Allerede i 2017 foreslo Oslo Høyre at kommunen skulle ta i bruk effektkontrakter, men det rødgrønne byrådet har valgt å gå motsatt vei. Gjennom avprivatisering har de valgt å betale milliarder for å kjøpe private bedrifter, og dermed øke kommunens økonomiske risiko som bedriftseier.

Effektkontrakter gir kommunene en unik mulighet til å prøve ut nye velferdstilbud før de eventuelt vedtas som endelige budsjettposter. Derfor vil Oslo Høyre fremme bedrifter og investorer som sammen med kommunen kan skape fremtidens velferdstilbud.

Jeg ønsker å se Oslo som en kommune der et mangfoldig sosialt entreprenørskap får blomstre til det beste for innbyggerne, samtidig som politisk sløseri stoppes.

Mer fra: Debatt