Debatt

Nei takk til lekbasert læring

La leken være lek, ikke et prosjekt som er programstyrt av voksne.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Hvem er det politikerne lar seg styre av? Etter å ha lest en artikkel i Aftenposten 3. mai, skrevet av professor-duoen Ingunn Størksen og Mari Rege og forsker Andreas Fidjeland, håper jeg virkelig ikke at regjeringen følger forslaget deres om å vektlegge «prinsipper for lekbasert læring både i barnehage, skole og skolefritidsordning».

Nå er det på tide å ta politisk grep.

Kari Brodal

Stakkars barn. Stopp skolifisering av barndommen, blant annet gjennom innføring av lekbasert læring. Det er ikke lek, men voksenstyrte aktiviteter.

Hvorfor er det så viktig å forsere utviklingen; lære å lese og skrive fortest mulig? Barn er lærelystne, men har 80 år på seg til å lære, som barnehagenestor Unni Bleken sa i en artikkel. Ikke narr barn og politikere ved å kalle voksenstyrte læringsprogrammer for lek.

For å si det veldig kort: Lek er utfoldelse på barns premisser, frivillig, engasjerende og utviklende i samspill med andre barn og ofte voksne som møter barnas initiativ. Samspillet preges av aksept for deltakernes innspill.

Lekbasert læring skjer på de voksnes premisser, programstyrt av de voksne. Det stanser fri flyt av kreative innspill, fordi målene er bestemt på forhånd.

Ta ett eksempel: Skoleledelsen foreslo at annenklassingene skulle leke flyplass. God idé, hadde det ikke vært for at læringsmålet ødela leken. Nemlig at barna skulle ha lært seg fem engelske gloser. Barna kunne også risikere å få vurderingen «mestrer ikke» hvis de bare lærte seg tre engelske gloser.

Størksen, Fidjeland og Rege mener at ved å vektlegge lekbasert læring i barnehage, skole og fritidsordning kan barna slippe å oppleve nederlag før de i det hele tatt har fått startet skikkelig på skoleløpet.

Men brukt tidlig i barnehage og skole er det tvert om stor fare for at lekbasert læring som fortrenger tid til virkelig lek, vil skape tidlig nederlagsfølelse.

Som uttrykt av en fortvilet førsteklassing: «Pappa, nå er det ikke morsomt å være barn lenger».

Mer fra: Debatt