Debatt

Hvor ble det av næringspartiet Høyre?

Oslo Høyre driver med fordummende sopp-populisme. Det er ikke verdig et «styringsparti» som vil være på lag med lokalt næringsliv.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Oslo Høyre med Eirik Lae Solberg i spissen har harselert med at Oslo kommune gir støtte til dyrking av sopp i kaffegrut. Det er særs skuffende at Oslo største parti synker så lavt og kommer med populistiske utspill fremfor å fortelle om politikken sin.

Fortell oss heller hvordan Oslo og Norge skal bli sirkulær og legge til rette for innovative gründere.

Jeg regner med Lae Solberg og Høyre er klar over at vi må omstille oss for å nå klimamålene. En bærekraftig framtid krever en massiv reduksjon i vår utnyttelse av naturen og vi må gjenbruke mye mer av ressursene vi allerede har rundt oss. Og det lokalt der de oppstår.

De fleste bor i byer, og her finnes det masse nyttige ressurser som kan benyttes om igjen til produksjon av ulike produkter og til å dyrke mat. Og det kan gjøres med bruk av lite areal. For eksempel dyrket Gruten på cirka 60 m² (to ombygde 40 fots konteinere) 100 kilo østerssopp på en uke.

For Oslo MDG er det viktig at Oslo er ledende på urbant landbruk, og da snakker jeg om mer enn dyrkingskasser i bakgårder, men tilrettelegging for at bedrifter som for eksempel Gruten skal lykkes. Vi trenger støtteordninger som monner, og bør for eksempel stille tomme kommunale bygg og ubrukte arealer til rådighet for bybønder og bedrifter som prøver å skape noe nytt.

Dessverre har vi ikke lyktes. Bedriften som Høyre harselerte med legger nå ned sopproduksjonen fordi de har jobbet i oppoverbakke med mye byråkrati i altfor mange år, og falt gjennom ulike tilskuddsordninger. Matproduksjon uten landbrukseiendom i urban setting blir ikke inkludert i nasjonale støtteordninger, og sopp anses ikke som en vekst man skal drive med i Norge.

Vi må gi riktig drahjelp for at det skal lønne seg å være gründer, spesielt hvis man driver med matproduksjon.

Det er synd at en bedrift som Gruten, som er innovativ innenfor sirkulær økonomi og Norges første urbane østerssoppfarm, legger ned. Tenk å produsere mat på kaffeavfall. Miljøvennlig matproduksjon bør hylles fremfor latterliggjøring som Høyre legger opp til i valgkampvideoen sin. Konstruktiv kritikk av tilskuddsordning er en ting, men det er ikke det Oslo Høyre gjør. Med dette utspillet virker Høyre som de er lite åpne for omstilling.

I Oslo kommune har vi en del gode prosjektmidler for at bedrifter kan komme i gang (Gruten fikk for eksempel i underkant av 100.000 kroner til oppstart av soppfarmen), men vi må bli bedre på å tilrettelegge for at virksomheter kan utvikle seg og drives over tid, slik at gründere kan prøve å skape økonomisk bærekraft. Vi må gi riktig drahjelp for at det skal lønne seg å være gründer, spesielt hvis man driver med matproduksjon.

I Norge er vi kun 2,4 prosent sirkulære – det er latterlig lavt. Hvis vi ser på land vi liker å sammenligne oss med, som for eksempel Nederland, har de sirkularitet på nesten 25 prosent.

I Nederland er det en annen vilje til å støtte og gi drahjelp til de som går foran, og derfor har de også flere bedrifter som Gruten.

Mer fra: Debatt