Debatt

Er det ikke så farlig med lærere?

Vi burde slått i bordet og sagt at fra i dag er det nulltoleranse for vold i Osloskolen.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

I 2019 fremmet jeg min første sak som nyvalgt bystyrerepresentant: «Krav om erstatning og oppreisning til Clemens Saers». Selv om saken om den voldsutsatte læreren ikke ble vedtatt i første omgang skapte den oppmerksomhet rundt problemstillingen.

Det viste seg at langt flere ble utsatt for vold og trakassering enn mange trodde og skoleledelsens evne til å håndtere dette var under enhver kritikk.

Bjørn Revil

For voldsproblemet i Osloskolen er reelt og ansatte blir angrepet hver dag. Historien om Dan Vegard Hansen som Dagsavisen publiserte 13. mars er ikke den eneste. Slike historier er det mange av, men vi får ikke høre dem. Statistikken forteller likevel litt av sannheten.

Flere tusen ansatte utsettes for straffbare handlinger årlig og omtrent ingen av tilfellene rapporteres til politi eller arbeidstilsyn. Hver eneste av disse sakene ville blitt politianmeldt og fulgt opp på alle mulige måter dersom den som ble angrepet var en politiker, slik som meg. Lærere derimot, er det åpenbart ikke så farlig med.

I kjølvannet av Saers-saken tok lærere kontakt med meg. De var redde for utagerende elever, men også for egen arbeidsgiver. Mange følte seg mistenkeliggjort og noen følte skyld for det de ble utsatt for, akkurat som Dan Vegard Hansen. Skolelederne var bekymret for omdømmet og skjøv sakene unna. Ingen tok tak.

Vår forrige byråd Inga Marte Thorkildsen hadde et genuint engasjement for utsatte grupper, men viljen ble i liten grad omsatt til handling og handlingsplanen hennes ble returnert av bystyret. Så gikk hun av. Ambisjonene var gode, men der stoppet det.

Vi skal rett og slett behandle lærere som om de var politikere.

Nå har altså nok en SV-byråd levert en handlingsplan. Den var bedre, men ikke god nok. Dermed har man satt ned en tverrpolitisk arbeidsgruppe for å flikke på planen. Jeg sitter i gruppen og i likhet med byrådene har jeg ambisjoner. Om de overlever møtet med virkeligheten gjenstår å se.

Aller best ville det vært om vi kunne slått i bordet og sagt at fra i dag er det nulltoleranse for vold i Osloskolen og alle saker skal følges opp, uansett. Vi skal rett og slett behandle lærere som om de var politikere.

Det hadde vært noe det!

Mer fra: Debatt