Debatt

I juli er Eldreombudet historie, hvis ikke politikerne våkner fra vinterdvalen

Den siste tidens avsløringer og medieoppslag fra norsk eldreomsorg burde alene ha overbevist politikerne om at Eldreombudet ikke bør nedlegges. Ikke? Da skal dere få fem gode grunner til.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Historier om ensomhet, sviktende stell og omsorg, kamp om sykehjemsplass og andre uverdige forhold er historier vi i Eldreombudet og Pensjonistforbundet får mange henvendelser om fra fortvilte eldre og bekymrede pårørende.

I vinter har noen av disse historiene blitt satt søkelys på gjennom vonde, men viktige avsløringer både i NRKs Brennpunkt-dokumentar «Omsorg bak lukkede dører» og en rekke medieoppslag.

Bente Lund Jacobsen, eldreombud.

Dette understreker og beviser behovet for et eldreombud – en vaktbikkje og talerør som jobber for å fremme eldres rettigheter på alle samfunnsområder.

Slik barn har Barneombudet, ble Eldreombudet besluttet opprettet av et enstemmig storting i 2020. To år og et pennestrøk senere vedtok regjeringen med støtte fra SV å legge ned Eldreombudet.

Jan Davidsen, leder i Pensjonistforbundet.

I juli er Eldreombudet historie, hvis ikke politikerne våkner fra vinterdvalen. For det er fortsatt ikke for sent å snu.

Historiene fra eldreomsorgen som har vært på dagsordenen etter nyttår, burde alene være beviset på at Eldreombudet må bestå.

Den eldreomsorgen som mange opplever i dag, er en skam for Norge. Våre eldre fortjener bedre.

I verste fall er noen døde når vedtak om plass kommer, eller de omsider skulle fått flytte inn.

Pensjonistforbundet og Eldreombudet utfyller hverandre. Som landets største interesseorganisasjon for eldre og uføre, er det svært viktig for Pensjonistforbundet å kunne spille på Eldreombudet. Det styrker de eldres sak.

Her er fem gode grunner til å beholde Eldreombudet:

  1. Kampen om en sykehjemsplass: For mange pasienter og pårørende er det en lang og krevende kamp for å få sykehjemsplass. 1.400 har fått innvilget plass på langtidsopphold, men ikke fått flyttet inn ennå. I verste fall er noen døde når vedtak om plass kommer, eller de omsider skulle fått flytte inn. Samtidig legges sykehjem ned og kommuner får millionbøter fordi de ikke har tilbud til pasienter som er ferdigbehandlet på sykehuset. Da er ikke kutt i tilskudd til sykehjemsplasser og nedleggelse av Eldreombudet rett vei å gå.
  2. Akutt mangel på ansatte: Ansatte slutter på grunn av stort arbeidspress, stress og uholdbar arbeidssituasjon i helse- og omsorgssektoren i kommunene. Mange tør heller ikke varsle om uverdige og ulovlige forhold, feilmedisinering, overgrep eller underernærte pasienter i frykt for konsekvensene. Resultatet er at vi både vil mangle hoder og hender til å ivareta pleie og omsorg av eldre, og at uverdige og ulovlige forhold ikke varsles om.
  3. Ensomme eldre: Vi får stadig bekymrede meldinger om eldre på institusjoner som sitter helt alene på et trist rom, uten møbler, TV eller noe på veggene. Noen er knapt ute av rommet, og må sitte i sengen i mangel på stol. Andre tvinges til å bo alene i eget hjem. Rundt 4 av 10 over 80 år er ensomme. Nesten halvparten av de som bor alene er plaget av ensomhet. Det er trist, uverdig og en trussel mot deres helse.
  4. Samfunnsdeltakelse: Altfor ofte er eldre en gruppe som glemmes og ikke lyttes til når beslutninger tas. Om lag 1,2 millioner nordmenn er i dag 60 år og eldre, og er med andre ord en stor og ressurssterk gruppe i samfunnet og demokratiet. Det må i større grad gjenspeile seg med flere eldre representert blant annet i kommunestyrer og på Stortinget. Her har Eldreombudet startet et viktig arbeid, både mot politikere og eldre selv.
  5. Digitalt utenforskap: Nærmere en halv million eldre er ikke-digitale og rammes i stadig større grad av digitalt utenforskap. Tilgangen til tjenester og informasjon svekkes med den raske digitale utviklingen i samfunnet. Selv i regjeringens strategi «Digital hele livet», tar man ikke hensyn til denne gruppen. Dette bekymrer både Eldreombudet og Pensjonistforbundet, som både har etterlyst en handlingsplan og tiltak.

Dette er bare noen eksempler på områder hvor vi er bekymret for hvordan oppfølgingen av eldres rettigheter, interesser og stemmer blir hørt og ivaretatt når Eldreombudet forsvinner.

Vi kommer ikke til å sitte i ro og la det skje. For det er ikke for sent.

Som politiker kan din stemme være med på å gi eldre en viktig stemme – både når Lov om Eldreombudet skal opp til votering i Stortinget i april, og når revidert statsbudsjett stemmes over i juni.

Mer fra: Debatt