Debatt

Vi kan ikke få i pose og sekk i klimakampen

For at det i fremtiden skal være natur igjen å verne i Norge, må energiutbygging prioriteres over vern av kulturlandskap i dag.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Fosen-saken har vist oss hvorfor ikke klima og miljøvern alltid er to sider av samme sak, men at de til en viss grad utelukker og kjemper mot hverandre.

Unge Høyre mener vi bare har ett alternativ: Skal vi ha natur å verne i morgen, må vi være villige til å ofre noe av den i dag.

Norge henger etter på å nå våre egne mål om reduserte klimagassutslipp, et mål regjeringen Støre skrudde opp samtidig som de reduserte størrelsen på norgeshistoriens største havvindprosjekt.

Når Statnett i tillegg forventer at Norge innen få år vil ha et kraftunderskudd kommer vi ikke unna bedre utnyttelse av vassdrag, flere vindparker og kjernekraft for å løse disse utfordringene.

Vindmøller, vannkraft og utvinning av havbruksmineraler krever inngrep i urørt natur.

Dagens politikere er smertelig klar over dilemmaet de har hengende over seg, men evner ikke å ta det ene eller det andre valget. I tillegg har vi en klima- og miljøbevegelse som like gjerne vil slår et slag for å etablere jernbane i uberørt nordnorsk natur, som de gjør for å rive vindmølleparker.

Det er i beste fall dobbeltmoralsk når klima og miljøbevegelsen ikke vil bygge ut vindkraft eller hente viktige mineraler på norsk havbunn, samtidig som de heier på elektrifisering av bilparken og industrien. Vindmøller, vannkraft og utvinning av havbruksmineraler krever inngrep i urørt natur, men er helt nødvendig for å få ned utslippene.

Skal vi ta alle forbehold om naturinngrep, vil ikke Norge klare det grønne skiftet, fordi det ikke finnes klimatiltak helt uten konsekvenser. Deler av klima- og miljøbevegelsen må kvitte seg med dobbeltmoralismen sin, og være tydelige på om de ønsker å være en klimabevegelse, eller en miljøbevegelse.

Norge kan bli både en fornybarnasjon og et foregangsland for en mer human mineralproduksjon, men da trenger vi politikere som tør å ta upopulære valg. Det gjør ikke dagens regjering, men heller ikke den forrige regjeringen turte å stå i kampen om utbygging av fornybar energi, da Høyre for eksempel droppet den nasjonale rammeplanen for vindkraft.

Norges beslutningstakere kan bedre enn å unnlate å ta standpunkt. Det grønne skiftet kommer med en pris. For Norge innebærer det å være villige til å ofre kulturlandskap i bytte mot blant annet grønn energi.

Mer fra: Debatt