Debatt

Enklere å kjøpe brukt

Departementet jobber nå med hvordan regelverket kan lette brukthandel og bidra til en raskere overgang til sirkulærøkonomien

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

I et innlegg i Dagsavisen 15. mars etterlyser Nina Riibe, på vegne av Sirkulærskiftet, ny lov for brukthandel. Det er bra at Riibe har et sterkt engasjement for brukthandel og sirkulærøkonomi.

Og det er ikke vanskelig å forstå at Riibe er utålmodig. Jeg er helt enig i at det må bli enklere å kjøpe brukt. Bare 2,8 prosent av ressursene vi bruker her til lands er gjenbrukt. Potensialet for mer gjenbruk er stort!

Det haster å omstille økonomien i en mer bærekraftig retning. Dagens regelverk for brukthandel er utdatert, og det er tungvint å selge brukte ting. Regelverket står i veien for nye forretningsmodeller. Derfor har jeg varslet at jeg vil endre det.

For å sørge for at vi på en god måte balanserer hensynet til enkel og trygg omsetning av brukte gjenstander mot hensynet til å forebygge og etterforske heleri, er det nødvendig å ta de vurderingene vi nå holder på med. Det er ikke gjort i en håndvending.

Jeg kan med glede opplyse Riibe om at jeg 21. februar orienterte Stortinget om framdriften. Jeg gjentar det gjerne her: Departementet jobber nå med hvordan brukthandelsregelverket kan lette brukthandel og bidra til en raskere overgang til sirkulærøkonomien.

Vi tar imot innspill fra alle. Etter planen skal lovforslaget på høring før sommeren. Jeg ser fram til å motta innspillene deres, Riibe.

Mer fra: Debatt