Debatt

Byrådets hjemmesnekra rusreform

Byrådet må konkretisere overfor Justisdepartementet hva Oslos rusreform egentlig innebærer.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

I Oslo bystyre stemte 58 av 59 representanter for rusreformen da vi behandlet kommunes høringsuttalelse i april 2020. Det gjorde vi med god grunn. Oslo er den byen i Norge med de største sosiale forskjellene. De som stiller aller svakest er de rusavhengige.

Sist år foreslo Oslo Høyre at Oslo burde være prøvefylke for rusreformen. Regjeringen avviste forslaget bastant.

Hassan Nawaz

NRKs Politisk kvarter 28. februar kunne vi høre nyutnevnt byråd i Oslo, Usman Mushtaq, snakke om søknaden han har sendt Justisdepartementet om å få på plass et prøveprosjekt med lokal rusreform i Oslo. Søknaden er sendt på bakgrunn av et nesten enstemmig bystyrevedtak.

Problemet er bare at vi ikke kjenner igjen innholdet i søknaden han presenterte som en ordentlig rusreform, slik den ble lagt fram av den forrige blågrønne regjeringen. Tvert imot ble det presentert en løsning der politiet skulle få tilbake virkemidlene for ransaking som riksadvokaten har slått fast at de ikke har, og byråden uttalte flere ganger at dette ikke er et ønske om avkriminalisering.

Julianne Ferskaug

Dette er ikke bare i strid med det vi trodde var byrådets politikk, men også med bystyrets nesten enstemmige vedtak.

Gang på gang repeterte Ap-byråden at dette ikke var en søknad om avkriminalisering. Etter å ha blitt konfrontert med dette i bystyret 1. mars redigerte han heldigvis seg selv, og hevdet det var en glipp at han sa: «Det vi ikke spør om, er en avkriminalisering. Det er ingen som ønsker seg en avkriminalisering. Det vi ønsker oss er en endret reaksjonsform».

Vi legger nå til grunn at byrådet fornyer søknaden til Justisdepartementet.

Det er en spesiell setning å si ved en glipp.

Vi i Høyre og Venstre er skuffet, men ikke overrasket over at Ap og Sp-regjeringen sier nei til lokal rusreform. Det var dessverre som forventet, all den tid begge partiene stemte mot rusreformen i forrige periode. Det vi reagerer på er hva byråden egentlig har søkt sine partifeller i regjeringskontorene om.

I brevet byrådet har sendt til Justisdepartementet står det blant annet at «Oslo kommunes mål for pilotprosjektet er økt avdekking av bruk av narkotika til eget bruk og å få flere til å motta hjelp for å komme ut av rusproblemene».

Dette er ikke i nærheten av intensjonen med forslaget i bystyret og Solberg-regjeringens rusreform.

Hovedmålet med pilotprosjektet er at samfunnets reaksjon på bruk og besittelse i større grad flyttes til de rådgivende enhetene og at politiet skal trekke seg vekk fra den utgåtte straffelinjen – altså egentlig det motsatte av at det som står i brevet fra Ap-byråden.

For hvis målet er økt avdekking av bruk av narkotika til eget bruk, hvordan skal man egentlig gå fram da, uten å tillate mer ransaking og flere virkemidler til politiet i strid med riksadvokatens rundskriv?

Vi legger nå til grunn at byrådet fornyer søknaden til Justisdepartementet for å konkretisere hva Oslos rusreform egentlig innebærer.

Noe annet hadde vært oppsiktsvekkende.


Mer fra: Debatt