Debatt

Den villedende fortellingen om «Mrs. Chatterjee vs Norway»

Filmen er langt fra virkeligheten og er full av misvisende informasjon som kan skade Norges omdømme alvorlig.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Den kommende produksjonen med tittelen «Mrs. Chatterjee vs. Norway» har skap  mye opprør og fordømmelse mot barnevernet i Norge. Likevel er det avgjørende at vi opprettholder helheten til Norges barnevernssystem, som verdsetter velferden og det beste for barn over alt annet. Filmens skjeve og ensidige narrativ er fullt av emosjonelle teatralske og tårevåte framstillinger som forsøker å bevege en hel nasjon. Men den unnlater å anerkjenne den andre siden av historien, der mange indere og andre bor lykkelig i Norge med sine barn, som spiser med hendene og snakker på sitt morsmål hjemme, uten å bli revet bort fra sin mors favn.

Filmtraileren har blitt anklaget for å spre falsk informasjon ved å antyde at Norge er hjerteløst og skiller barn fra sine familier uten gyldig grunn. En slik antydning er helt uberettiget og ærekrenkende. Det norske barnevernssystemet er grunnlagt på FNs barnekonvensjon og prioriterer sikkerheten, velferden og det beste for barn. Fosterhjem tildeles bare etter flere advarsler, og den lokale kommunen holder et våkent øye for å sikre at barna er tilfredse og godt ivaretatt.

Det er ikke akseptabelt å overse foreldreovergrep i navnet til oppdragelse av barn, og sentimentaliteten i dialogen i filmtraileren er svært problematisk. Giftig foreldreskap er en legitim problemstilling og en kriminell aktivitet, og det er helt uakseptabelt å fysisk skade, terrorisere, true eller frata barn i navnet til foreldreskap. Filmen kan være en gripende følelsesladet fortelling, men den er langt fra virkeligheten og er full av misvisende informasjon som kan skade Norges omdømme alvorlig.

Det er avgjørende å huske at hver mynt har to sider, og folk bør ikke bli lurt av ensidige fortellinger. Indere som bor lykkelig med barna sine i Norge feirer indiske høytider, og deres norske venner deltar i festlighetene, iført indiske klær og prøver å spise med hendene. Nordmenn oppfatter ikke indere som ukultiverte eller fattige, og de setter pris på indisk kultur.

Mens det er forståelig at foreldre som har hatt barna sine tatt hånd om kan føle ubehag, er det viktig å erkjenne at det er situasjoner der det er i barnets beste interesse å bli skilt fra familien sin. I henhold til norsk lov må strenge vilkår oppfylles før noen handling tas for å ta vare på barn, noe som gjør det til det siste utvei.

Filmen viser fosterhjem som kommersielle virksomheter, noe som er en grov forenkling og unnlater å anerkjenne den omfattende screeningen og opplæringen som fosterforeldre gjennomgår i Norge. Slik feilinformasjon kan føre til betydelig skade på landets omdømme og potensielt true forholdet mellom Norge og India.

Den norske regjeringen har implementert tiltak for å sikre at barnevernssaker blir grundig gransket før det tas noen handling. I tillegg tilbyr Norge støttetjenester til familier for å bidra til å forhindre behovet for at barn må tas hånd om. Det er avgjørende å skille mellom fakta og fiksjon, og mediene har en plikt til å sørge for at de ikke bidrar til spredning av falsk informasjon eller skadelige stereotypier.

Filmen «Mrs. Chatterjee vs. Norway» er et avskyelig og bedragersk forsøk på å sverte Norge. Den norske regjeringen må fortsette å jobbe mot større åpenhet og forbedret kommunikasjon med familier samtidig som de sikrer at barnevernssaker blir grundig undersøkt før noen handling blir tatt. Det er på høy tid å rette opp misforståelser og forsvare integriteten til Norges barnevernssystem.

Avslutningsvis er det avgjørende at vi forsvarer integriteten til Norges barnevernssystem og avstår fra å spre grunnløse beskyldninger eller feilinformasjon. Folk bør gjøre sin egen research og ikke la seg forføre av partiske fortellinger som har som mål å spille på følelser og tragedier.

Mer fra: Debatt