Debatt

Hvor blir det av ny lov for brukthandel?

Vi er utålmodige. Det bør også Jan Christian Vestre være.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Både regjering og opposisjon er enige om at dagens brukthandellov er til hinder for en mer sirkulær økonomi. Skal vi få ned forbruket må det bli enklere å kjøpe brukt. Da må vi fjerne regulatoriske snubletråder, og brukthandelloven er en barriere som er blitt diskutert i årevis.

Jan Christian Vestre har vist stort engasjement for endring av loven gjennom medieutspill og innspillsmøter. Nå forventer vi handling fra næringsministeren.

Det vi trenger er en brukthandellov som ikke er en flaskehals for sirkulære forretningsmodeller. At man for å omsette brukte varer av mindre verdi må søke løyve hos politiet, protokollføre hver enkelt vare, i tillegg til å måtte sette varene i en 14 dagers karantene – det er ikke holdbart.

Skal vi få ned forbruket må det bli enklere å kjøpe brukt.

I slutten av februar la Høyre frem et forslag om å revidere hele brukthandelloven, slik at den ikke bare handler om heleri, men at den også skal fremme sirkulærøkonomi. Dette sa flertallet på Stortinget nei til.

Det kan være gode grunner til at Høyres forslag til ny lov ble nedstemt på Stortinget. Vestre mener at Høyre slår inn åpne dører fordi regjeringen allerede jobber med å endre loven. Skal denne begrunnelsen ha troverdighet må han fortelle når ny lov skal være på plass.

Sirkulærskiftet består av 12 toppledere fra ulike deler av næringslivet. Vi forventer at ambisjonene følges opp og at et forslag ser dagens lys så snart som mulig.

Vi er utålmodige, og det bør også Vestre være.

Mer fra: Debatt