Debatt

Den nye vinden

Norge kan lykkes med å utvikle et bærekraftig energilandskap, hvis vi gjør det på riktig måte.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

I jakten på fornybar energi, må kanskje den nye vindkraften fanges der flere av oss bor. Det nye begrepet nærvind høres forlokkende og enkelt ut. Energikommisjonens forslag om rask og økt utbygging av vindkraft og solcellefarmer vil utfordre våre hverdagslandskap. Er landets kommuner klare for ansvaret de gis?

Norge signerte Europarådets Landskapskonvensjon i 2004 og sa med det ja til å forvalte og planlegge landskapet som en felles ressurs for alle. Gjennom denne avtalen har Norge blant annet erkjent at « … landskapet er en viktig faktor for folks livskvalitet overalt».

Pål Dixon Sandberg, president i Norske landskapsarkitekters forening (NLA).

De nye teknologiske løsningene og ønsket om en storstilt utbygging av fornybar energi vil gi oss nye energilandskap som vi skal leve med i våre nærområder i uoverskuelig framtid.

Olje- og energiministeren sier at kommunene selv skal få bestemme hvor kraftanlegg skal bygges, samtidig som søknader skal behandles raskt. Ansvaret til kommunene blir med andre ord stort. Det er i dag mangel på nettopp den kompetansen som trengs innen areal- og landskapsplanlegging i mange av kommunene som vil være aktuelle for vindkraft og solcellefarmer. Vi forventer at regjeringen bidrar med midler slik at kommuner og fylkeskommuner som i dag har behov for å styrke sin kompetanse, får de ressursene som er nødvendige for å håndtere ansvaret på en forsvarlig måte.

Samtidig vet vi at store installasjoner innen vindkraft- og solcelleanlegg har konsekvenser langt utover den enkelte kommune og fylkeskommune. Kraftanleggene kan ha konsekvenser for hele regioner, og til sist hele nasjonens landskap. Energikommisjonens forslag om å utrede og vedta vindkraftanlegg gjennom områdeplaner i kommunene er derfor alt for snevert og en oppskrift på bit-for-bit nedbygging av natur- og landskapsverdier. Slike inngrep må vurderes i regionale planer for å sikre at store områder sees i sammenheng, og at nasjonale og europeiske føringer for landskapsforvaltning ses på tvers av kommuner og fylker.

Vi mener Norge kan lykkes med å utvikle et bærekraftig energilandskap, hvis vi gjør det på riktig måte. Da må vi ta hensyn til kvalitetene i hverdagslandskapet som vi alle knytter vår identitet til.

Mer fra: Debatt