Debatt

Endelig! Vi skal teste ut frivilligsentral på Lisleby

Nå setter vi i gang.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Av: Helene Saloua Apenes Matri (Ap) – utvalgsleder helse- og velferdsutvalget og Erik Skauen (MDG) – utvalgsleder kultur- og miljøutvalget

Lokalmiljøet på Lisleby har i lengre tid ønsket å styrke tilbudet for innbyggerne gjennom å få etablert en frivillighetssentral på Lisleby samfunnshus. Dette har det politiske flertallet applaudert og nå setter vi i gang.

Frivillighet er i samarbeid med kommunale tjenester et bidrag til gode lokalmiljøer. Frivillige organisasjoner bidrar til trygghet, kompetanse, læring og inkludering og gir folk i alle aldre anledning til å møtes, engasjere seg og være en del av et fellesskap. Vi mener at frivilligheten bør ha en sentral plass i samfunnet. En økt satsing på frivilligsentralene i kommunen er viktig for oss.

I Fredrikstad kommune har vi fire frivilligsentraler fra før. Disse gjøre en fremragende jobb i arbeidet med inkludering, integrering og de bidrar til gode møteplasser for innbyggerne i Fredrikstad. Dette er folkehelsearbeid i praksis. Her kan både yngre og eldre få muligheten til å engasjere seg i noe de opplever som meningsfullt, komme å ta en kaffe, leksehjelp og lese avisene eller få informasjon om aktiviteter som de kan delta på for å nevne noe. Ofte ser en aktivitet på tvers av generasjoner.

På bakgrunn av dette og mer har vi i lengre tid jobbet med mål om å få etablert en femte frivilligsentral lokalisert på Lisleby. Nå skjer det! Og vi får det til fordi vi tenker nytt gjennom at vi jobber mer på tvers av seksjoner enn vi tidligere har hatt tradisjon for. Mer konkrete i dette tilfellet, vil det si at vi henter midler fra både lokalsamfunnsfondet i Seksjon for kultur, miljø og byutvikling (KMB) og tilskuddsordningen i Seksjon for helse og velferd – gjennom denne finansieringsmodellen kan vi sikre utprøving av ny sentral i 2023 på Lisleby. Saken blir politisk behandlet i de to utvalgene 25.01.23.

Denne måten å jobbe på, hvor vi sammen ser etter løsninger og kanskje er mer opptatt av litt raskere resultater, enn tidligere, må vi fortsette med. I Fredrikstad har vi flere områder hvor vi må få bedre resultater i arbeidet vi legger ned og dette mener vi er et eksempel på at sammen får vi til mer enn hver for oss.

Erik Skauen (MDG), utvalgsleder kultur- og miljøutvalget og Helene Saloua Apenes Matri (Ap), utvalgsleder helse- og velferdsutvalget.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt