Debatt

Tull om arbeidslinja

Det skal ikke straffe seg å gå på trygd. Dagens arbeidslinje er i praksis en fattigdomslinje.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Du skal Høyre mye før øra detter av. I en tekst i Dagsavisen (5. januar) prøver stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde å gi inntrykk av at den radikale venstresida på en eller annen måte står i veien for at uføre får beholde mer av pengene sine hvis de jobber ved siden av trygda.

Det er, uten respekt å melde, bare tull. Rødt har foreslått å øke fribeløpet i uføretrygden fra 0,4 G til minst 1 G. Har du helse til å jobbe ved siden av trygda, er det ingen grunn til at Nav skal begynne å avkorte ytelsen din før du har tjent minst 100.000 kroner.

Hva mener Høyre om dette forslaget? De foreslo i alle fall i 2021 å fjerne hele fribeløpet for de uføre, slik at staten skulle begynne å kutte i trygda fra første krone man tjente. Rett nok med bare halvert avkorting opp til 1,2 G.

Med andre ord vil Heidi Nordby Lundes eget parti gjøre det vanskeligere – ikke lettere – å jobbe ved siden av trygda.

Videre vil Rødt fjerne dagens idiotiske regler, som straffer uføre som kommer seg i full jobb med tilbakevirkende trekk i trygd. Vi vil rydde opp i reglene for barnetillegg, slik at ikke uføre med barn skal straffes med trygdekutt på over 100 prosent hvis de jobber litt ved siden av. Og vi vil gjøre det enklere å være delvis trygda med jobb ved siden av.

Når vi nå snarest stiller forslag om dette i Stortinget, så forventer jeg full støtte fra Heidi Nordby Lunde og hennes Høyre til dette. Det handler tross alt om å fjerne barrierer på veien inn i arbeidslivet.

De store partiene har lenge servert oss en løgn om at det ikke lønner seg å jobbe i Norge. Det er noe forbanna tull, slik jeg tidligere har sagt. Man blir ikke rik av å være syk og gå på trygd. Det er heller ikke riktig, som Høyre og Nordby Lunde prøver å gi inntrykk av, at folk velger uføretrygd.

Å melde seg inn i Høyre tar ti sekunder. Å få uføretrygd er en prosess som for mange tar flere år. Det krever endeløse runder med avklaring, og ikke minst grundige medisinske utredninger. De som er uføretrygda, er det ikke fordi de har vondt i viljen – men fordi de er syke. Derfor nytter ikke høyresidas alternative medisin. Trygdekutt kan ikke kurere kreft eller få den blinde til å se.

Å melde seg inn i Høyre tar ti sekunder. Å få uføretrygd er en prosess som for mange tar flere år.

Det nedrigste som Heidi Nordby Lunde gjør i sitt forsvar for den såkalte arbeidslinja, er å sette unge uføre opp mot lavtlønte i dagligvarebransjen. Jeg har aldri møtt en lavtlønt som ivrer for kutt i trygdene.

Hvorfor ikke?

Fordi de lavtlønte vet utmerka godt hva som skjer når ryggen eller knærne ikke holder lenger. De havner på uføretrygd. Eller hvis de holder ut hele arbeidslivet gjennom, på en svært lav pensjon.

Derfor har de ingen interesse av at de norske trygdeytelsene skal ligge under fattigdomsgrensa, slik de nå gjør for mange. Den lavtlønte butikkmedarbeideren har i motsetning til den høytlønte Høyre-politikeren ingenting å tjene på å kutte i trygdene til de syke – fordi det er hun som i neste omgang vil være avhengig av denne trygda.

Selvfølgelig er det et mål at flest mulig arbeider. Det skal også lønne seg å jobbe. Men det skal ikke straffe seg å gå på trygd. Dagens arbeidslinje, som Heidi Nordby Lunde og Høyre forsvarer, er i praksis en fattigdomslinje.


Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt