Debatt

Gi naturen plass, Oslo

Hovedstadens nye folkehelsestrategi legger liten vekt på naturens helsebringende verdi. Det er skuffende.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Spør du en Oslo-borger om hva som er bra med byen, svarer vedkommende kanskje: «Nærhet til Marka og fjorden».

Tilgang på natur er et stort helsegode. Det er godt dokumentert at friluftsliv bygger helse og livskvalitet. Kombinasjonen av fysisk aktivitet og naturopplevelser er uslåelig. Professor i sosialmedisin Per Fugelli sa det slik: «Naturen er vårt største apotek». Og den er døgnåpen og gratis.

Det er derfor skuffende at naturens helsebringende verdi ikke har fått en mer sentral plass i utkastet til Oslos nye folkehelsestrategi.

Under pandemien så vi at mangfoldig, bynær natur er svært verdifullt. Dette var også den helt sentrale anerkjennelsen som lå til grunn da man opprettet markaloven i sin tid. Marka som et nært og tilgjengelig tilbud for alle har stolte tradisjoner; som uttrykk for naturens selvstendige verdi og som sosialt utjevnende folkehelsetiltak.

De mange hundremeterskogene i Oslo og randsonen til Marka er en viktig arena for frilek og for barnehager og skolers uteaktiviteter. Her kan barn leke fritt, uten hensyn til sosioøkonomisk status.

De positive effektene må ikke undervurderes. Forskning viser at barn beveger seg langt mer under lek i friområder enn de gjør på ordinære lekeplasser. Slik legges grunnlaget for sterke og friske kropper som kan fungere godt livet ut.

En bonus er at barn som får leke på naturlig underlag også får bedre immunforsvar. Der har man en seier for den fremtidige folkehelsen. Ikke trenger det koste mye heller, prisen er at naturen får stå som den er.

Alle, også voksne, har godt av natur for trivsel, humør og helse. Det er ikke uten grunn at naturen er den klare favoritten for fysisk aktivitet. En kunne kanskje tro det var treningssentre – og dem vil vi ikke ta fra noen – men det er altså i naturen mange foretrekker å være.

Bare en kort tur ut letter på humøret vårt og får oss til å fungere bedre psykologisk, både mens vi er ute og ganske lenge etterpå.

Enkelte studier har funnet at bare det å se natur endrer nivået av stresshormoner og kolesterol i blodet vårt. Det understreker hvor bra naturen er for oss. Ikke minst for dem som sliter med uhelse av en eller annen art.

Å verne om naturen er et billig og effektivt folkehelsetiltak.

Derfor må naturen få en sentral og viktig plass i byen vår og i Oslos folkehelsestrategi. Naturen må få gode kår overalt. Oslo har mange fine og vakre parker i indre by, men de er dessverre preget av ensformighet og få arter. Det gir dårlig tilgang til nære naturopplevelser, og begrenser variasjonen i leveområder for planter, dyr, fugler og insekter.

Derfor må vi ikke bare bevare disse grønne lungene, men aktivt restaurere slik ensformig natur til mer variert natur. Planter, dyr, fugler og insekter vil finne tilbake til byen, samtidig som variert natur gir gode, fine og spennende naturopplevelser til små og store.

Bare en kort tur ut letter på humøret vårt og får oss til å fungere bedre psykologisk, både mens vi er ute og ganske lenge etterpå.

Bevaring og restaurering av natur er ikke bare viktig for artene og folkehelsen, men også som klimaforebyggende tiltak. Skog, trær og beplantning utjevner temperaturen ved hetebølger, binder vann effektivt og demper konsekvensene av for eksempel styrtregn.

Å gi mer plass til naturmangfold og natur i kommunens folkehelsestrategi vil binde strategien naturlig sammen med de rød-grønnes øvrige planer for byutvikling, så som kommunedelplanen for blågrønn struktur.

Vi oppfordrer Oslos politikere til å gi oss en folkehelsestrategi som svarer på vår tids utfordringer. Umiddelbar tilgang og nærhet til levende og ekte natur for hele befolkningen må være strategiens bærende fundament.

Vi ønsker oss en frisk og trygg by med plass for både mennesker, dyr og et stort mangfold av arter. Ikke bare fordi det er verdifullt i seg selv, men fordi det er helt nødvendig.

Naturen gir og gir, uten å kreve noe annet enn at vi lar den få sin plass. Bevar og reparer naturen i byen. Skjøtt nærskogene forsiktig og unngå flatehogst. Ta godt vare på naturen i fjorden og på øyene.

Gi oss en folkehelsestrategi som setter naturen i front som den Sareptas krukke for folkehelsen den er.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt