Debatt

Vi gjør jobben vår

Norske sykehus arbeider med prioriteringer hver eneste dag. Det er ikke kvinnefiendtlig eller nedlatende.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Jeg er helt enig med Oda Weider-Krog i at sykehusenes mål er å «gi best mulig omsorg og medisinsk bistand». Vi i spesialisthelsetjenesten er gitt et oppdrag av Stortinget om at våre ressurser skal brukes basert på kriteriene «nytte, ressurs og alvorlighet».

I det ligger det å gjøre mest for dem som har de største helsebehovene. OUS og alle norske sykehus arbeider med prioriteringer hver eneste dag. Det er ikke å sette pasientgrupper opp mot hverandre. Dette er heller ikke å være kvinnefiendtlig eller nedlatende.

Jobben min, og til alle andre som arbeider ved sykehusene i Norge, er å arbeide for åpne og rettferdige prioriteringer gjennom de demokratisk fastsatte kriteriene nevnt over. Det forsøker vi å gjøre i denne saken, som vi gjør i alle andre saker ved alle klinikkene i sykehuset.

OUS ønsker en differensiert fødselsomsorg, og vi jobber hver eneste dag for at alle som føder hos oss skal få tilrettelagte fødsler basert på egne forutsetninger, ønsker og behov. Rammer man inn tilbud i små enheter og ikke arbeider på tvers, treffer man bare en liten gruppe.

ABC-enheten gir i dag et tilbud til om lag 5 prosent av våre fødende. 95 prosent av kvinnene som føder hos oss, er i en situasjon hvor man enten ikke ønsker, eller kan, gjennomføre en fødsel på de premissene som gjelder.

Vi snakker om en stor og sammensatt gruppe, og mange gjennomfører det som ofte omtales som naturlige fødsler. Men for de av kvinnene som føder hos oss med de største behovene, har vi dem som snakker lite norsk, har underliggende sykdommer eller andre behov som krever stor oppmerksomhet fra vår side.

Da er vi tilbake der jeg startet: Vi må bruke ressursene våre på en best mulig måte til dem med de største behovene. Det kan i blant møte motstand og være upopulært, men tar vi ikke dette på alvor så gjør ikke vi i spesialisthelsetjenesten jobben vår.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt