Debatt

Ta ansvar for krisen, Kjerkol

Nedbyggingen av fødselstilbudet i Oslo forteller at kvinnehelse fremdeles er viktigst på papiret.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

I forrige uke kom meldingen om at ledelsen ved Oslo Universitetssykehus (OUS) vil starte demonteringen av den jordmorstyrte fødeavdelingen ABC ved Ullevål.

Nå skal ABC-enheten stenges i helgene. I sommer var den sommerstengt. Ledelsen bedyrer at kuttene i tilbudet ikke betyr at ABC skal legges ned. Det er det vanskelig å tro på. De begrunner stengingen med at de mangler jordmødre på de andre fødeavdelingene.

Guri Melby, leder i Venstre, og Marit Kristine Vea, nestleder i Oslo Venstres bystyregruppe.

Problemet er bare at ABC-enheten er den eneste fødeavdelingen som klarer å rekruttere og beholde jordmødre, helt fram til pensjonsalder. På de andre avdelingene er grunnbemanningen så lav og arbeidsbelastningen så høy at mange titalls jordmorstillinger står ubesatte.

Det er dette problemet sykehusledelsen må løse. Ikke ved å legge ned den mest velfungerende fødeavdelingen, men ved å få de andre avdelingene til å fungere bedre. De må sørge for arbeidsforhold som gjør det mulig for jordmødre å gi kvinner og nyfødte den omsorgen og støtten de trenger i en ekstremt sårbar fase av livet.

Jordmødre har advart om dette lenge. Allerede i 2019 ble det opprettet tilsynssak mot OUS, blant annet på grunn høyt arbeidspress og lav bemanning. Spol tre år fram så er absolutt ingenting gjort.

«Vi har ingen ferdig plan, men et erkjent kjempeproblem», uttalte administrerende direktør Bjørn Atle Bjørnbeth ved OUS i en debatt sykehuset selv arrangerte på Litteraturhuset i september.

Fra den øverste ansvarlige for Norges helsetjenester, helseminister Ingvild Kjerkol, er det taust som i graven.

Samtidig får vi stadig dokumentasjon som forteller at svakheter i fødselsomsorgen går ut over kvinners helse. En studie fra 2021 viser at så mange som én av tre kvinner opplevde symptomer på fødselsdepresjon, mens 34 prosent oppga at de ble dårlig ivaretatt på barselavdelingen.

Det er etter hvert godt dokumentert gjennom tilsyn, forskning og brukererfaringer at utviklingen i fødsels- og barselomsorgen går i feil retning. Likevel forholder sykehusledelsen med ansvar for Norges største fødeavdeling seg fullstendig passiv.

Og fra den øverste ansvarlige for Norges helsetjenester, helseminister Ingvild Kjerkol, er det taust som i graven. Da nesten 40.000 mennesker tidligere i år signerte på et opprop for å bevare ABC-enheten, nektet hun å møte opp for å ta imot signaturene.

Det er rett og slett ingen som vil ta ansvar for krisen fødselsomsorgen står i.

ABC-enheten er populær, både blant fødende og ansatte, fordi de tilbyr en mer kontinuerlig omsorgsmodell. Man får oppfølging av de samme jordmødrene før fødsel, under fødsel, og i døgnene etter fødsel.

Det gir enorm trygghet å være i kjente omgivelser, blant jordmødre som kjenner en, når man skal gjennomføre sitt livs største og mest intense oppgave. Forskningen er klar på at en god fødsels- og barselopplevelse, der kvinnen er trygg og opplever å bli sett og hørt, forebygger fødselsdepresjon og senskader.

Om noe så burde denne typen omsorg blitt et tilbud for mange flere. Det var derfor Venstre i vinter tok initiativ til at bystyret skulle gå sammen og be regjeringen om å bevare tilbudet – sørge for at fødsels- og barselomsorgen blir styrket for alle kvinner.

Alle partier stilte seg bak vedtaket. Likevel velger OUS nå å bygge det ned, uten at helseministeren griper inn. I Hurdalsplattformen har kvinnehelse sitt eget kapittel. En bedre fødsels- og barselomsorg må være hjørnesteinen i en slik satsing.

Det er all grunn til å frykte at kuttene i ABC i praksis er en sakte avvikling av tilbudet. Hvem vil søke seg dit når det er helt usikkert om det er åpent når de skal føde? Og hvem vil jobbe der når det fremstår så usikkert om tilbudet vil bestå? Det er en kortsiktig og dårlig løsning å stenge ABC, og det løser absolutt ingen av problemene i fødselsomsorgen.

Nå må helseministeren ta ansvar.

ABC-enheten må bevares og det må legges fram en konkret plan og tilstrekkelige midler til å styrke rekrutteringen og bedre arbeidsforholdene for jordmødre.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt