Debatt

Den billigste strømmen? Den vi ikke bruker

Med økende pris og knapphet på energi holder ikke å bli møtt med en mur av velvilje.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

I disse tider jobbes det med statsbudsjettet for 2023. Siden det nå er bred politisk enighet om behovet for å spare energi, bør enigheten også føre til en betydelig satsing i neste års statsbudsjett for å mobilisere norske boligeiere for felles sak.

Du tror kanskje at det å skru av lyset i rom som ikke er i bruk er uvesentlige bidrag til strømsparing. Men selv de små grepene vil samlet sett bety noe. Det at vi venner oss til ny fornuftig sparing med ressursene i hverdagen, gjør at vi etablerer nye rutiner.

Totalt vil tiltakene også monne, både for strømregningen og strømforbruket. Energiøkonomisering kan være en stor gevinst for husholdningen uten at det gir mindre komfort i hjemmet, og kan totalt bli en avgjørende gevinst for samfunnet i form av mer tilgjengelig strøm og lavere priser.

Regjeringen kan innføre Enova-støtte til smart strømstyring i hjemmene, og ha støtteordninger som stimulerer og premierer redusert strømforbruk. Husholdningene bør være ENØK-bevisste og ikke bruke strøm vi ikke trenger.

Norske husholdninger kan oppnå et varig vern mot høye strømpriser ved å investere i rehabilitering av boligene, isolere vegger og tak, samt bytte ut vinduer og dører. Investeringer koster, men gevinsten i form av varig lavere strømforbruk og strømregning er med på å finansiere det.

Utfordringen i dag er at bare 1 av 5 bygningsrehabiliteringer også inkluderer større energioppgradering. Denne andelen må opp, og da må norske huseiere motiveres til å gjøre de ønskete valgene. Støtte til tradisjonelle ENØK-tiltak vil stimulere flere til å oppgradere ytterligere.

Regjeringen kan betale tilbake hele Enova-avgiften på 400 millioner som husholdningene betaler inn årlig, i form av støtte til ENØK-tiltak. De kan gjeninnføre støtteordninger for enkle og tilgjengelige tiltak som eksempelvis etterisolering, vindusbytte og varmepumper. Men også tilrettelegge tilskudd som er tilpasset borettslag og sameier, slik det er for eneboliger.

Vi har vært bortskjemt med mye ren vannkraft i Norge. I andre land baserer de seg i større grad på sol- og vindkraft. Det er sløsing med ressurser å bruke mer strøm enn nødvendig. Men det er like mye sløsing med ressurser ikke å ta i bruk fornybar energi som sol og vind.

Sola skinner og vinden blåser helt uavhengig av om vi nyttiggjør oss dem. Den minst konfliktfylte og raskeste energiproduksjonen er solkraft – så la oss ta den i bruk. Regjeringen kan innføre Enova-støtte til solceller på tak for borettslag og sameier. Og i tillegg vedta forskriften slik at borettslag slipper elavgift og nettleie på egenprodusert solstrøm.

Det må produseres mer ren kraft, og vi må spare på den strømmen vi har. Den billigste strømmen vil alltid være den vi ikke bruker. Fra elbilpolitikken vet vi at det virker å premiere grønne valg. Hvis regjering og Storting vil frigi unødvendig strømbruk og øke produksjonen av solenergi raskt, kan de mobilisere norske boligeiere, borettslag og sameier på samme vis.

Mer fra: Debatt