Debatt

Sykehus: Jo, det mangler stadig planer for kjøkken

Dersom disse planene ikke blir stoppet, vil vi få to store sykehus uten hovedkjøkken i overskuelig framtid.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

I Dagsavisen sist fredag (19. august) skriver kjøkkensjef Vidar Arnesen i Oslo Universitetssykehus et innlegg på bakgrunn av debatten om at man planlegger å bygge nye sykehus uten kjøkken i Oslo.

Det er bra å se at det planlegges for mange postkjøkken, eller avdelingskjøkken som er betegnelsen som brukes i innlegget, og det er fint å se at vi deler engasjementet for god og næringsrik mat til pasientene.

Vi opplever at det er ledelsen i Helse Sør-Øst og OUS – og regjeringen – som trumfer gjennom planene sine, mot de ansattes, det store flertallet av innbyggernes og de folkevalgtes vilje i Oslo.

Men utfordringen som det hoppes over i innlegget er at det ikke er plass til hovedkjøkkenet som i dag ligger på Ullevål, verken på Aker eller Rikshospitalet i første etappe av utbyggingen man ønsker seg. Det er viktig å merke seg at ferdigstillelsen av andre etappe ligger langt frem i tid, vi snakker i beste fall om 2036.

Etappe to av prosjektet er for øvrig heller ikke finansiert og er dermed også temmelig usikker. Etter etappe to, etter at Ullevål sykehus er nedlagt etter regjeringens planer, vet man ikke hvor maten skal komme fra. Og sykehusene kan ikke være uten hovedkjøkken i så mange år.

Aina Stenersen

Støre har nylig annonsert ytterligere innstramminger til investeringer i byggeprosjekter i neste års statsbudsjett, og det er flere grunner til å anta at etappe to for Aker og Rikshospitalet/Gaustad ligger langt frem i tid.

Konsekvensen blir at Oslo, dersom disse planene ikke blir stoppet, vil få to store sykehus uten hovedkjøkken i overskuelig framtid. Hovedkjøkkenet vil foreløpig bli liggende på Ullevål, med de kostnadene og utfordringene dette naturlig nok vil påføre sykehusene.

Det er også verdt å merke seg at hovedkjøkkenet på Ullevål plutselig nå kan oppgraderes, men at annen oppgradering nærmest virker umulig ifølge både ledelsen, og særlig helseministeren.

Som nesten alt annet i disse prosjektene er dette ad hoc-løsninger som blir hostet frem underveis i prosjektet som svar på ting man hadde glemt å tenke på. Det er ikke betryggende, og har vært en gjennomgående rød tråd i prosjektet i mange år.

Oslo, dersom disse planene ikke blir stoppet, vil få to store sykehus uten hovedkjøkken i overskuelig framtid.

Flertallet i Oslo bystyre ønsker ikke å legge ned Ullevål sykehus. Vi har advart i mange omganger om dårlige og mangelfulle planer. Dette er nok et eksempel på lite kvalitet på planene, på manglende kapasitet og planer som ikke møter fremtidens behov i Oslo.

Dårlig matlyst er ofte en utfordring når man er syk. Hver eneste kalori kan være livsviktig for mange pasienter. Internasjonal forskning har vist at det kan være opptil tre ganger så lang liggetid på sykehus som følge av underernæring.

Vi er flinke på matkultur og mattradisjoner. Det burde tas med inn på sykehjemmene og sykehusene våre. Hvorfor skal lukten av middag, valgfrihet, og mangfold forsvinne, og erstattes av mat som kommer kjølt og plastpakket på institusjonene våre?

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen!

Mer fra: Debatt