Debatt

Hva du ser er hva du blir

Urovekkende mange elever innen yrkesfag har uoppdagede synsfeil. Dermed kan de falle utenfor i møtet med ny teknologi.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Tidligere forskning ved Universitetet i Sørøst-Norge har vist at en av tre elever i videregående skole har et synsproblem som gjør at de har behov for briller eller kontaktlinser.

I et nytt forskningsprosjekt har vi kartlagt lærlinger i industrien. Det viser seg at de som velger yrkesfaglig utdanning i enda større grad har vanlige synsproblemer enn de som går studieforberedende.

Over halvparten av lærlingene hadde et klart behov for briller eller kontaktlinser. Mange av dem visste ikke engang at de hadde problemer med synet. Samtidig forventes de å ta i bruk ny teknologi som stiller høye krav til øynene.

XR-teknologien er nemlig på full fart inn i skole, utdanning og arbeidsliv. Dette er teknologi som tar oss inn i en virtuell verden (VR) eller utvidet virkelighet (AR), gjerne ved bruk av spesielle briller.

Lærlingene vi undersøkte bruker allerede slik teknologi for å få erfaring som ellers ville vært umulig i et klasserom eller verksted.

Med denne teknologien kan de øve nesten så mye de vil, uten at det er farlig eller veldig ressurskrevende.

En elektriker kan bruke VR-briller til å trene på koblinger som kan starte en brann hvis noe gjøres feil i den virkelige verden. Helsepersonell kan bruke VR-briller til å øve uten at det er fare for personskader.

Vi vet at denne teknologien vil bli viktig i skole og utdanning fremover. Ja, den kommer til å endre måten vi lever på. Dessverre er det slik at hvis du har synsfeil, vil du ikke få samme utbytte av å ta på deg brillene som vennene dine som ikke har synsfeil.

Gro Horgen Vikesdal, Rigmor Baraas og Ellen Svarverud ved Nasjonalt senter for opptikk, syn og øyehelse (USN).

For å ha god nytte av VR eller AR må vi kunne oppfatte 3D. Vi må ha stereosyn. Det forutsetter at vi har to velfungerende øyne som samarbeider godt.

Over 250.000 personer i Norge har kun ett godt øye og/eller skjeler. De har ikke samsyn og får ikke glede av 3D-informasjon i VR- eller AR-briller.

I tillegg har nær 1 million nordmenn redusert samsyn. De risikerer å få dobbeltsyn, eller bli slitne eller uvel når de bruker AR- eller VR-briller.

Vi er redde for at økende bruk av VR og AR i skole og arbeidsliv kan forsterke sosial ulikhet i samfunnet. De forskjellene som blir skapt av uoppdagede synsfeil tidlig i livet, vil kunne følge deg gjennom resten av utdanningsløpet og voksenlivet og ta fra deg muligheter du ellers ville hatt.

På mange måter kan vi si at hva du ser, også er hva du blir.

Vi kan redusere faren for dette ved å ta vanlige synsproblemer på alvor. Det innebærer blant annet at alle som skal bruke VR eller AR i skole eller arbeid må ta en synsundersøkelse.

Det er altfor lite søkelys på hvor viktig det er å ha godt syn i skole og yrkesliv. Til tross for at synet kanskje er den viktigste sansen for utvikling, læring og effektivitet.

Synsundersøkelser, briller og kontaktlinser er enkle og rimelige tiltak som kan bidra til at økt bruk av VR og AR ikke forsterker sosiale skillelinjer.

Ikke minst kan de bidra til at ny og banebrytende teknologi kan tas i bruk av flest mulig.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt