Debatt

En dårlig vane, Bane NOR

Har Bane NOR glemt at man kan gjøre vedlikehold uten å stenge i ukevis? Og hva med klimaet?

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Jernbanen har i mange år hatt et stort vedlikeholdsetterslep, og i 2009 ble det startet et større arbeid der Oslotunnelen og Oslo S ble stengt i flere uker på sommeren. Det fikk aksept, som følge av det voldsomme etterslepet. Dessverre så har Bane NOR – den gang Jernbaneverket – fortsatt å ta seg «friheten» til å stenge jernbanen i flere uker hver sommer.

Denne sommeren er det Østfoldbanen som er stengt mellom Oslo og Rygge i seks uker, mens Drammenbanen/Vestfoldbanen er stengt på strekningene Asker–Drammen og Drammen–Sande/Gulskogen i fire uker.

Før i tiden klarte de å bygge mens togene fortsatt kjørte. Da Gardermobanen ble bygget, kjørte togene saktere, og fikk en tilpasset ruteplan med litt lengre kjøretider. De stengte bare noen timer enkelte helger.

Nå stenger de altså i ukevis.

Ved tilkobling av den nye Sandeparsellen i 2001 trengte de bare noen få dager. Nå bruker de flere uker på det samme! Er dette blitt en ukultur i Bane NOR? Kanskje det er for «billig» for dem.

Det er jo VY og SJ som får all kjeften fra de reisende! Bane NOR gjør det billigst mulig for seg selv uten å tenke på hva det koster togselskapene, de reisende og miljøet.

Så kan man jo også lure på hvorfor ikke de reisende får rabatt når de utsettes for store ulemper. Hadde Bane NOR måttet betale for rabatterte billetter til de reisende ville det gitt dem flere insentiver for ikke å stenge mer enn nødvendig.

I stedet for rabatt opplever folk faktisk høyere pris. For eksempel på strekningen Asker–Bergen hvor man nå tvinges til å betale mer for å reise via Oslo, noe som både innebærer ekstra bytte og lengre reisetid. Det burde jo vært billigere fordi de reisende påføres ulemper.

En av ulempene er for eksempel at reisetiden fra Oslo til byene i Vestfold er forlenget med en time på grunn av ventetid på to ganger en knapp halvtime mellom tog og buss for tog og tog.

VY begrunner det med «robusthet», det vil si at de de tar høyde for kø på veiene og så mener de at toget videre ikke eventuelt kan vente. Det betyr at hundrevis av passasjer må bruke vesentlig lenger tid fordi man kan risikere kø.

Hvorfor kan ikke toget vente hvis bussene er forsinket?

VY klarer jo å takle problemene utenfor buss for tog-sesongen hvis det for eksempel er signalfeil i Oslo.

En eventuell interesse for å kjøre «sommerferietog» på tvers av grensene i Europa vil jo også lide når det er så mye buss for tog på alle strekninger. For eksempel buss en knapp time fra Oslo til Rygge, vente 25 minutter og så tog til Göteborg.

Man må altså inn og ut med bagasjen flere ganger på turen. Da er det fly som vinner! Så hvis politikerne mener alvor med det grønne skiftet, da må mer av vedlikeholdet gjøres mens det kjøres tog.

Det er kanskje ikke de reisende som har første prioritet for Bane NOR? Deres formål er jo ikke å frakte passasjerer.

Det blir dyrere og vil ta litt lenger tid, men i våre øyne er det nødvendig for at jernbane/tog prioriteres slik at toget faktisk blir et reelt alternativ til fly. I motsetning til feriereisende, ville pendlere fort vennet seg til rutinene med buss for tog, og med erfaring fra pandemien er det sikkert også flere som kunne hatt hjemmekontor.

Man kan også spørre seg om det er spesielt rasjonelt å bruke ressurser på to steder samtidig, både øst og vest for Oslo, i stedet for å sette alt inn ett sted av gangen og dermed forkorte stengingen begge steder.

Det ville vært veldig mye bedre for de reisende. Men det er kanskje ikke de reisende som har første prioritet for Bane NOR? Deres formål er jo ikke å frakte passasjerer.

Det er lett å tenke at det var bedre da det var samme selskap som hadde ansvar for både bane og passasjerer. Det virker som om det er litt for enkelt for Bane NOR å stenge linjene.

Kanskje de burde fått en form for «dagbøter» for hver dag de stenger jernbanen? Som et insentiv for å gjøre ting på noen få dager – som de gjorde før – i stedet for å ta seg friheten til å holde på i ukevis.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt