Debatt

Bildeling må få elbilfordelene

Vi har lykkes med å bli en foregangsnasjon på elbiler. Nå trenger vi at vi blir best på deling.

Elbiler
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Vi hjelper verken samfunn, bymiljø eller klima ved å fylle veier og garasjer med elbiler. Fremover bør vi belønne bildeling økonomisk.

Norge har vist at det er både mulig og attraktivt å bli en elbilnasjon. Godt hjulpet av rause fritak og fordeler, ligger nysalget nå jevnt over 80 %. Skal du kjøpe ny bil i dag, er elbil det soleklare førstevalget.

Bak solskinnshistorien må vi erkjenne at gode ordninger også leder til langt flere biler. Som en konsekvens kjører vi mer bil enn noensinne. Med full støtte fra det offentlige, har vi skapt en opplevelse av at man er en del av løsningen når man tar elbilen til butikken rundt hjørnet.

Øyvind Sævig

At privatbilen blir elektrisk, gir i seg selv ikke de effektene vi trenger for å nå klimamålene. Når vi kjøper og kjører mer, virker støtteordningene til dels mot sin hensikt. Å produsere en ekstra bil, som elbilen ofte er, har også en stor klimabelastning.

Bilen spiller en rolle også i fremtidens mobilitet, men vi må prioritere mekanismer som gjør at vi klarer oss med færre av dem – ikke investere i infrastruktur og fordeler som medvirker til en voksende bilpark.

Studier fra Transportøkonomisk Institutt anslår at én delt bil erstatter 10 privateide biler. For forbrukeren er det i tillegg et langt rimeligere alternativ enn å eie, og flere vil få mulighet til tilgang. 49 % av de som har førerkort i Oslo eier i dag ikke egen bil.

Vi kan altså øke tilgangen med færre biler. Dette har også den heldige effekten at vi reduserer infrastrukturbehov knyttet til vei, parkering og lading.

Der dagens elbilfordeler motiverer økt forbruk, har vi få insentiver som belønner høy utnyttelse. For å møte klimamålene og lykkes med nullvekststrategien, må vi få til mer med mindre.

Her er tre konkrete innspill til hvordan vi beveger oss i den retningen.

Gjør det mer attraktivt.

Vi må skape bedre markedsvilkår for delte løsninger. En elbil som kjøpes til en delt flåte får i dag ikke samme betingelser som en elbil som kjøpes privat. Dette burde vært motsatt. På samme måte som en privat elbil i dag har en rekke fordeler som gjør den mer attraktiv enn alternativet, bør en delt løsning ha minst like gode fordeler for både forbrukeren og dem som driver deleløsninger profesjonelt.

Ikke-delte alternativ må belastes med reell kostnad.

Når man bruker felles infrastruktur, må det koste langt mer å la være å dele. Vi må våge å redusere subsidiene som i dag er knyttet til ikke-delt mobilitet. Dette gjelder flere av de gjeldende elbilfordelene, ikke minst gunstige parkeringsordninger. Prisen på offentlig parkering reflekterer ikke arealbeslaget.

Infrastruktur som støtter deling og høy ressursutnyttelse bør prioriteres.

Politikk handler til sjuende og sist om hvordan penger fordeles. Samferdsel konkretiserer dette mer enn noe annet område. Infrastrukturen vi bygger er den fysiske manifestasjonen av den sivilisasjonen vi ønsker å være. Et samfunn som ivaretar alles grunnbehov bør prioritere det delte først – mest for flest.

Vi må gjøre det mer attraktivt å dele.

Det er gått 20 år siden vi for alvor begynte å få politikk som la til rette for der vi er med elbiler i dag. Det er på høy tid å løfte blikket fra energikilde og rette fokus mot ressursutnyttelse.

Vi må reprioritere midlene som i dag finansierer privatkjøp for den enkelte, til å investere mot delte løsninger som gagner fellesskapet. Delte alternativ har potensial til å bli minst like attraktive som elbilen, men overgangen fra eierskap til tilgang, vil være større enn endringen under panseret.

Deling i stor skala oppstår ikke av seg selv, her trenger vi gulrøtter som gjør valget enklere, og pisk i form av reell kostnad på det som ikke er delt. Det må lønne seg og være mer attraktivt å dele enn det privateide, individuelle alternativet.

Vi har lykkes med å bli en foregangsnasjon på elbiler, nå trenger vi politikere som legger til rette for at vi blir best på deling.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt