Debatt

Alle barn skal være trygge

Det skal være trygt å være seg selv, også om du er ung og skeiv.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Debatten rundt Pride har dette året i stor grad handlet om barn, og vi i Redd Barna har den siste måneden snakket og skrevet om skeive barns rett til å være nettopp det: skeiv. Kommentarfeltene på sosiale medier har boblet over av voksne, sinte mennesker. På noen få poster på sosiale medier, fikk vi halvannet tusen kommentarer.

Regnbuebarna

Mens den voksne debatten har polarisert seg mellom diskusjoner om kjønnsbekreftende behandling i tidlig alder, har mange barn over hele landet glade og stolte tegnet regnbueflagget denne forsommeren. Noen har kun sett de fine fargene, noen har forstått at det betyr at to mammaer og to papper har like mye kjærlighet å gi som en forelder av hver type, og noen har følt at dette har handlet om dem. Mange barn har veivet med flagget utenfor barnehagen sin, noen har gått i bygdepride, andre hadde gledet seg til å gå i paraden i Oslo.

Men, det var før forrige helg.

Birgitte Lange, generalsekretær i Redd Barna.

Angrepene mot pubene Per på Hjørnet og London var ikke bare et angrep på det skeive miljøet, det var også et varsku om at vi må stå enda tettere sammen for inkludering og mangfold. Så tett at det ikke blir plass til hatefulle ytringer, og handlinger av noe slag.

Nå gjentar vi budskapet - det skal være trygt å være seg selv her i landet, også om du er barn og bryter med normene for kjønn og seksualitet, for alle barn har de samme rettighetene.

Barn er også skeive

Også barn er «here, queer and won’t disappear». Vi håper at dette er tiden i Norge når vi som samfunn klarer å omfavne og ta inn over oss det. Uavhengig av seksualitet eller kjønnsidentitet, har alle barn de samme rettighetene i FNs barnekonvensjon. Men der er vi ikke i dag.

Barn og unge som bryter med normer for kjønn og seksualitet, opplever mangel på forståelse og kompetanse fra trygge voksne. De har større risiko for å miste skolegang, bli hjemløse, oppleve mobbing, vold, overgrep, seksuell trakassering og hatkriminalitet. Og mange ender også opp med dårligere psykisk og fysisk helse. Noen forsøker å ta sitt eget liv.

Hvordan møter vi det?

Jo, ved å bygge opp forståelsen for at «Ingen er fri før alle er fri». Dersom du ikke får lov til å være deg selv, kan heller ikke jeg. Og hvis jeg skal ha rett til å være den jeg vil og si det jeg mener, må også du få lov. Når ungene bygger kjennskap til sin rett til å være seg selv, legger vi toleransen for framtida stein for stein.

For også når det kommer til å være hetero, homo, bi, trans, eller noe annet, er kunnskap makt. Og å kjenne sine menneskerettigheter, det er ingen ideologi.

Kunnskap er makt

Vi vet at informasjon gjør barn trygge, og at det gjør dem mer inkluderende overfor andre barn. Noe av det viktigste vi kan gjøre er derfor å sikre kunnskap om kjønn og seksualitet hos alle som møter barn og unge. Barn og unge må få den informasjonen de trenger på en trygg måte.

Derfor er det viktig at barna i barnehagen og skolen får relevant kunnskap om kropp, positiv seksualitet, grensesetting, vold og overgrep, og at seksualitetsundervisningen styrkes i hele opplæringsløpet.

Det fører ikke til utrygge og rådløse barn, men det motsatte.

Men verden går framover

Denne uka er det også viktig å minne hverandre på at verden tross alt går fremover. Flere og flere i Norge mener det er helt greit å være skeiv. En helt ny undersøkelse fra Bufdir, viser at vi går mot stadig mer forståelse og aksept overfor lesbiske, homofile, bifile og transpersoner.

Så det finnes masse håp. Det må vi ikke glemme. For ingen barn eller unge skal måtte vokse opp i frykt på grunn av hvem de er.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt