Debatt

Barna er fremtiden

Barna er vår viktigste ressurs. Likevel har vi politikere som er mer opptatt av eierskap enn kvaliteten på norske barnehager.

Hege Cecilie Eikseth.
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Vi oppfordrer politikerne til å ta tak i det som faktisk er utfordringene. En av disse utfordringene er at det de siste fem årene er kommet inn i underkant av 200 tvilsmeldinger på barnehagelærerstudenter i Norge. Dette viser en kartlegging gjort av Første steg. Kari Kildahl sier i Utdanningsnytt.no at vi antakelig bare ser toppen av isfjellet.

Det betyr at høyskoler utdanner noen barnehagelærere som er uskikket. Vi tillater at dyktige, dedikerte ansatte jobber tett og i team med kollegaer som ikke er skikket ivaretakelse av mandatet gitt oss. Det blir dermed en bred variasjon på kvaliteten i norske barnehager. Vi vet også at en av fem barnehagesaker som mobbeombudene får, handler om at ansatte krenker barn.

Barnehagen er viktig. Barnehagen er i seg selv forebyggende. Blant annet viser professor Henrik Daae Zachrisson til at det er en klar sammenheng mellom gode barnehager og hvor godt barna har det videre i livet sitt. Barn som kommer fra familier med lav inntekt og som samtidig går i barnehager med høy kvalitet vil ha lenger utdanning, ha mer stabile forhold og ha høyere inntekt som voksne sammenlignet med barn fra familier med lav inntekt som ikke var så heldige å få gå i en høykvalitetsbarnehage.

Dagens regjering og statsråd Brenna har tidenes mulighet til å satse på kvalitet, men da må hun vie mer tid til utvikling av kvalitet enn på eierskap. Vi må ha politikere som er opptatt av fakta og nyere forskning og ikke bygger sin politikk på ideologi, men heller tar tak i barns beste og er mer opptatt av hva som skjer bak veggene i barnehagen enn hvem som eier veggene.

Jeg ønsker at dyktige barnehageansatte, som det tross alt er flest av, jobber tett med kollegaer med samme ambisjon; å skape en trygg og god barndom for barna våre. Og at vi vier mer tid og ressurser på kvaliteten i utdanningen, på studentene og på barnehagene.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt