Debatt

Hva har skjedd, Norge?

Vi som var en internasjonal ledestjerne for arbeidet mot atomvåpen.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Under den forrige rødgrønne regjeringen sto Norge i spissen for Det humanitære initiativet og i 2013 var Norge vertskap for den første av flere mellomstatlige konferanser som satte fokus på de humanitære konsekvensene ved atomvåpen.

Formålet var å endre debatten fra kun å handle om abstrakt sikkerhetspolitikk, til å snakke om de faktiske konsekvensene dersom atomvåpen skulle bli brukt. 128 stater og en rekke forsknings- og frivillige organisasjoner deltok på den humanitære konferansen i Oslo.

Det ble klart at ingen stat eller organisasjon vil håndtere konsekvensene av et atomvåpenangrep – skadene ville være for omfattende, og strålingsfaren ville gjøre det vanskelig å sende inn hjelp.

Anja Lillegraven, daglig leder i Norske leger mot atomvåpen og Tuva Widskjold, koordinator for ICAN Norge.

Konferansen i Oslo ble fulgt opp med konferanser i Østerrike og Mexico. Flere stater ble med og etter hvert vokste det fram en anerkjennelse: Gitt de humanitære konsekvensene av atomvåpen, er det eneste riktige å forby og avskaffe disse våpnene.

Gjennom økonomisk støtte til en rekke forsknings- og sivilsamfunnsaktører bidro Norge til ny dynamikk, forskning og engasjement for nedrustning.

Da de rødgrønne tapte valget i 2013 og Høyre tok over, trakk de Norge ut av disse initiativene, og stanset finansieringen. Norge sto på sidelinjen da et overveldende flertall av FNs medlemsstater vedtok en traktat som forbyr atomvåpen i 2017. De åtte årene under Erna Solberg var deprimerende tider for Norges nedrustningsinnstats.

Forventningene var høye da Arbeiderpartiet og Senterpartiet dannet regjering i fjor høst. I opposisjon hadde disse partiene kritisert Høyre-regjeringens tafatte holdning til nedrustning.

Den nye regjeringen begynte bra. Hurdalsplattformen stadfester at regjeringen vil «øke Norges innsats for kjernefysisk nedrustning, ta initiativ til å fokusere på de humanitære konsekvensene av atomvåpen og arbeide sammen med land i og utenfor NATO for en verden uten atomvåpen».

Regjeringen besluttet også å delta som observatør på det første statspartsmøtet til atomvåpenforbudet. I budsjettavtalen med SV økte støtten til organisasjoner som jobber med nedrustning fra 5,5 til 15 millioner kroner.

Nå har regjeringen styrt i over et halvt år, men lite har skjedd på nedrustningsfronten. Vi ser ingen nye initiativ fra UD. Utenriksminister Anniken Huitfeldt snakker ned atomvåpenforbudet og sier det er uaktuelt å slutte seg til – stikk i strid med hennes eget partiprogram som sier at atomvåpenforbudet er et godt initiativ og at det bør være et mål for Norge og andre NATO-land å underskrive atomvåpenforbudet.

Den siste kalddusjen kom nå nylig. Regjeringen kutter i støtten til norske organisasjoner som jobber med nedrustning, til tross for at budsjettet til dette arbeidet er tredoblet. Støtten til norske organisasjoner er nå betydelig mindre enn de forrige årene under Høyre-regjeringen. ICAN internasjonalt, som ble tildelt Nobels fredspris for arbeidet med atomvåpenforbudet i 2017, fikk avslag.

ICANs gren i Norge fikk så lite penger at kampanjen i praksis må legge ned. Norsk Folkehjelp søkte om støtte til en faktabasert rapport om atomvåpenforbudet og fikk avslag, med begrunnelsen at «dette er en traktat Norge ikke støtter, og prosjektet kan bidra til en ytterligere polarisering i nedrustningsdebatten».

Saken fortsetter under videoen

UD har lagt detaljerte føringer for bruken av støtten, og kuttet målrettet i aktiviteter som handler om FNs atomvåpenforbud. Det oppleves som om regjeringen forsøker å kneble en svært viktig utenrikspolitisk debatt.

Faren for atomkrig er større enn på lenge. Vi trenger en åpen offentlig debatt om hvilken rolle Norge skal ta for å sikre nedrustning. Det nytter ikke å sitte stille i båten og vente på at forholdene skal bli optimale.

Vi trenger modige politikere, og et Norge som jobber aktivt for å legge forholdene til rette for gjensidig og balansert nedrustning.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt