Debatt

Er ikke likestilling viktig lenger?

Kraftig kutt i internasjonal bistand i revidert statsbudsjett vil ramme jenter hardt. De som har minst, får minst.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Norge har vært et foregangsland for internasjonal likestilling. Denne tradisjonen går regjeringen nå bort fra. Behovet for støtte er større enn noen gang, og det er hårreisende at Støre-regjeringen i det hele tatt tør å kutte i arbeidet for jenters likestilling og seksuell og reproduktiv helse.

To år med pandemi har ført til store tilbakeslag for jenter og kvinner på mange områder. Vi har for eksempel sett at vold mot kvinner har økt, og det er antatt at 10 millioner flere jenter vil bli giftet bort som en direkte konsekvens av krisen.

I tillegg har vi flere steder sett en økning i antall tenåringsgraviditeter, særlig i flyktningmiljøer. Flertallet av disse er verken planlagte eller ønsket. Det er flere grunner til dette, som at jenter mangler seksualitetsundervisning, tilgang til trygge helsetjenester og prevensjon.

Nå dropper regjeringen de 50 millionene som var planlagt til seksualitetsundervisning. Det er sterkt beklagelig.

Generalsekretær i Plan Norge, Kari Helene Partapuoli.

Seksualisert vold brukes som et våpen i krig – både i Ukraina, men også Etiopia, Sahel og andre steder i verden. Dette er en sårbar tid for likestillingen, likevel kuttes det drastisk i bevilgede midler.

Fra før er likestilling, og særlig jenters helse, underprioritert og underfinansiert. Norge tjener mye penger på krigen. Vi har råd til at pengene til Ukraina skal tas fra friske midler.

Mens krigen herjer i Europa, står flere land på kanten til en sultkatastrofe – både som resultat av krigen og ekstrem tørke. Det er jenter som tar støyten når det ikke er nok mat. De spiser sist og minst. Hele 70 prosent av dem som sulter i verden er jenter og kvinner.

Knapphet på mat og ressurser setter jenter i økt risiko for å bli giftet bort, seksuell utnyttelse og tidlig graviditet. Mange jenter holdes hjemme fra skolen for å spare penger eller for at de skal hjelpe til med å skaffe mat. At jenter ikke får fullføre utdanningen sin har store konsekvenser for fremtidsutsiktene deres.

Jenter tar støyten.

Jenters likestilling og muligheter er helt nødvendig for bærekraftig utvikling, og for å løse mange av de utfordringene verden sår overfor. Blant annet for å løfte folk ut av fattigdom og motvirke sult. Har regjeringen glemt dette og at likestilling er bra for alle?

Vi må trappe opp likestillingskampen, men gjør det motsatte.

Over lang tid har konservative krefter jobbet imot jenters rettigheter. I USA, for eksempel, kan retten til fri abort bli fjernet 1. juni, noe som vil gi dramatiske konsekvenser for millioner av jenter og kvinner i landet. Og mange frykter en smitteeffekt til andre land.

Nulltoleranse for abort gir ikke færre graviditeter, men tvinger jenter til å søke utrygge løsninger. Årlig utføres det 3,9 millioner utrygge aborter.

Dette er tid for å trappe opp støtten til den internasjonale likestillingskampen. Sjokket over at Støre-regjeringen gjør det stikk motsatte, er stort. Jeg er svært bekymret for hvordan jenters liv kommer til å bli fremover.

Jeg reagerer også på at over halvparten av den foreslåtte økningen av bistandsbudsjettet skal gå til flyktningtiltak i Norge.

Det vil ramme de fattigste og bidra til økende ulikhet i verden at en stor del av bistandsbudsjettet blir omdisponert til å dekke utgifter vi har i Norge. Særlig vil dette gå ut over jenter i utviklingsland, fordi de har minst fra før.

At et så viktig område som likestilling og kvinner og jenters rettigheter blir kuttet så drastisk, gjør at vi går baklengs inn mot 2030.

Vi krever at Norge setter likestilling tilbake på prioriteringslisten og støtter arbeid i land der jenters helse og muligheter er truet. Jeg har sagt det før og sier det igjen, nå risikerer vi å viske ut flere tiår med fremskritt på likestilling.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt