Debatt

Bedre bemanningsnorm for barnas beste

Dagens bemanningsnorm i barnehagene går på bekostning av ansattes helse og kvaliteten til barna.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Vi ber kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) fremme et forslag til en bedre bemanningsnorm.

Flere undersøkelser viser at mange barnehager kun har full bemanning 2 til 3 timer hver dag, mens oppholdstiden til barna gjerne er på mellom 8 og 9 timer. Det sier seg selv at det ikke er holdbart. Bemanningsnormen som ble innført i 2018 er en norm de fleste hadde fulgt siden 1975. Siden da har åpningstidene blitt lengre, barna er blitt yngre, antall barnehagelærere med ubunden tid har økt og vi har fått tre rammeplaner, med stadig flere krav som er pålagt barnehagene.

I kommunerevisjonens rapport for Oslo kommune melder rundt 80 prosent av barnehagestyrene at det er for mange timer hverdag der det ikke er god nok bemanning, og at dette går på bekostning av det pedagogiske arbeidet. De melder også at det ikke er nok folk på jobb for å gi barna den oppmerksomheten de trenger.

En konsekvens av den lave grunnbemanningen er høyt sykefravær blant barnehageansatte sammenliknet med alle andre yrkesgrupper. Ifølge KS koster sykefraværet i barnehagesektoren arbeidsgiver og Nav rundt 2,7 milliarder kroner i året.

Mindre barnegrupper og tettere bemanning gjennom hele åpningstiden under den første tiden av pandemien gjorde at barna ble sett mer enn før, viser både forskning og erfaringer fra barnehagelærere og foreldre. Dette var spesielt positivt for de mest sårbare barna. Holden-utvalget har vært tydelige i sine rapporter gjennom pandemien. og mener vi vil tjene på å sette inn mer personale og utbedre lokalene i barnehagene. Nå må regjeringen handle.

Virke organiserer flere ideelle barnehager. Deres klare beskjed er at det haster å få på plass en bedre grunnbemanning. Stavanger og Tønsberg har i et pilotprosjekt økt grunnbemanningen i utvalgte barnehager. Det medførte økt ro og trivsel, mindre stress og lavere sykefravær. Bergen setter også i gang et liknende tiltak til høsten. Vi ser ingen fornuftige grunner til at dette ikke skal være normalen i alle kommuner og alle barnehager.


Mer fra: Debatt