Debatt

Jentekroppen som taktisk våpen

Det haster med å øke innsatsen for å hindre nye tragedier for unge jenter og kvinner i krig.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Grov seksuell vold mot sivile har økt kraftig siden krigsherjingene brøt ut i nordlige Etiopia i 2020. Dette går særlig hardt ut over tenåringsjenter og unge kvinner. Det haster med å gi dem beskyttelse.

16-åringen Nyala er nybakt mor. Da kampene brøt ut i landsbyen i nordlige Etiopia måtte hun og den nyfødte datteren gjemme seg i to døgn under sengen. Nyala er i dag utenfor umiddelbar fare, men som ung alenemor er hun i en utsatt situasjon.

Vi ser at det er nødvendig å beskytte jenter, gutter og kvinner i kriser og konflikt, fordi de har økt risiko for å bli utsatt for vold, utnyttelse og menneskehandel.

Jeg var selv nylig i nordlige Etiopia og besøkte et av sykehusene som tar imot voldsutsatte etter krigen. Hittil i år har over 600 personer kommet til dette lokalsykehuset for å få hjelp.

Både barn, kvinner og menn kommer hit, men majoriteten er tenåringsjenter og kvinner. Sykehuset i Dessie er et av mange som opplever økt pågang. Bare i Dessie er det 300 prosent økning i henvendelser på ett år.

Krigen som startet i 2020 har ødelagt infrastruktur og tjenester. De fleste mangler mat, rent vann, tilgang til nødvendige helsetjenester og medisinsk utstyr. Nær to millioner mennesker ble drevet på flukt, noen av disse har nå vendt hjem igjen.

Mads Almaas

Etter hvert som folk våger å komme frem med sine rystende overgrepshistorier, begynner vi å se konturene av omfanget. Det er likevel vanskelig å stadfeste hvor stort omfanget av seksualisert vold i det nordlige Etiopia faktisk er.

Det haster med å gi utsatte sivile i Etiopia humanitær hjelp, da de langsiktige konsekvensene for de overlevende selv, deres barn, familier og lokalsamfunn er svært ødeleggende.

Det hører med i totalbildet at situasjonen i landet forverres stadig, gjennom ekstrem tørke lenger sør og ved at Ukraina-krisen fører til økte priser og redusert import.

Vi har derfor startet en egen humanitær innsats som blant annet skal sørge for at kvinner, barn og tenåringsjenter i nordlige Etiopia får helt nødvendig, grunnleggende oppfølging. Samtidig jobber vi med å forebygge vold og overgrep og forhindre at jenter og unge kvinner utsettes for ytterligere påkjenninger.

Seksualisert og kjønnsbasert vold kan både være et taktisk våpen i konflikt, men også en risiko som øker når barn, tenåringsjenter og kvinner befinner seg i kriser. Dette skjer spesielt når de ikke lenger har sitt nærmiljø og sin familie som naturlig beskyttende faktorer mot vold og overgrep.

Seksualisert vold gir store lidelser for enkeltmennesket og deres nærmeste. Mange sliter med store psykiske og fysiske skader i etterkant.

En rekke globale initiativ har de siste årene satt fokus på seksualisert og kjønnsbasert vold. Men likevel er innsatsen for å forebygge og ivareta overlevende etter overgrep den mest underfinansierte delen i humanitære operasjoner.

Ifølge FNs nødhjelpsarm OCHAs oversikt fra årene 2016–2018 gikk kun 0,12 prosent av alle humanitære midler til tiltak mot dette arbeidet. For å sette det i perspektiv så beregner UN Women at seksualisert og kjønnsbasert vold på verdensbasis koster to prosent av verdien av alt som blir produsert i verden i løpet av et år.

Behovet for støtte er enormt, så vår innsats er langt fra nok, men det er en viktig forsterkning. Vi henstiller om at flere organisasjoner og giverland trapper opp arbeidet for dem som er rammet av krisene i dette området.

På vegne av Nyala og hennes medsøstre forventer vi at Norge prioriterer forebygging, bekjempelse av og respons til seksualisert og kjønnsbasert vold i sine humanitære budsjetter og gjør dette synlig. Dette gjelder i flere krigsrelaterte humanitære innsatser.

Samtidig må Norge fronte dette gjennom sin aktive rolle som humanitær donor på verdensbasis. Det haster med å skalere opp innsatsen for å hindre nye tragedier for jenter og kvinner i krig. Vi kan ikke leve med at jenter og unge kvinners liv blir ødelagt på denne brutale måten. De har en soleklar rett til et liv uten vold og overgrep.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt