Debatt

Et håp om toleranse

Man må ikke støtte Islam Net for ikke å motarbeide oss.

Islam Net er en norsk salafistisk Islamsk organisasjon grunnlagt av norskpakistaneren og ingeniøren Fahad Qureshi i 2008
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

I 2021 ble det kjent at vi i Islam Net har finansiert et eiendomskjøp i Groruddalen som skal bli et inkluderende muslimsk samfunnshus og aktivitetssenter.

1. desember viste NRK-programmet Helene sjekker ut: Konservative muslimer. Her blir samfunnet kjent med Islam Net på en ny måte. I kjølvannet av dette har spaltist i Dagsavisen Linda Noor skrevet en kommentar hvor hun spør om endringen i Islam Nets retorikk og verdisyn er nok til at vårt planlagte aktivitetssenter bør støttes.

Spørsmålet oppleves som en avsporing fra det som har vært debatten.

Det å aktivt støtte etableringen av et religiøst senter er naturlig nok ikke noe alle engasjerer seg for. Spørsmålet som bør stilles er om vi aktivt bør motarbeides? Skal det brukes statsmakt for å hindre Islam Net i å gjøre det alle andre har lov til? Vi ber ikke om støtte fra de som ikke deler vårt verdisyn. Vi ber kun om å bli behandlet likt; å ikke bli diskriminert.

Norge har en lang tradisjon for konservative kristne skoler, barnehager og aktivitetssentre. Staten har gått inn for at Norge skal være et livssynsåpent samfunn. Det innebærer at samfunnet skal tilrettelegge for religiøs utfoldelse. Kritikken til Noor bør dermed ses i lys av dette.

Ekstremismeforsker Lars Gule sa i NRK-programmet: «Jeg er ikke glad for at man etablerer aktivitet på et religiøst grunnlag … men, jeg forsvarer menneskerettigheter. Å etablere aktivitetssentre er noe jeg er forpliktet til å forsvare. Ikke fordi jeg er enig i det som skal foregå, men fordi det er en grunnleggende rettighet å kunne gjøre det.» Samme tilnærming har vi også sett fra menneskerettsforskerne Hadi Strømmen Lile og Tore Lindholm.

Debatten har ikke vært om Islam Net bør støttes, men om de skal hindres, eller til og med bekjempes. Enkelte politikere har til og med foreslått å misbruke plan- og bygningsloven og krever at Stortinget skal lage nye lover slik at Islam Net ikke får etablert seg.

I lys av det som faktisk skjer er det å spørre om Islam Net bør støttes, og deretter argumentere for at man ikke bør støtte Islam Net, en avsporing av debatten.

Argumentene som har blitt brukt for å hindre oss har vært at et muslimsk samfunnshus i regi av Islam Net vil være «integreringshemmende» og bidra til «radikalisering». Også Noor påpeker: «Det må derfor understrekes at Islam Net aldri har vært militante, og tok sågar et kraftig oppgjør med den norske støttegruppen til IS, som kalte seg Profetens Ummah.»

Noor priser også at vi har endret syn på konevold og barneekteskap. Her vil jeg presisere at vi verken nå, eller tidligere, har støttet dette! Vårt syn på dette har jeg skrevet om i Vårt Land og i Nettavisen.

Noor er likevel skeptisk til å støtte prosjektet. Hun mener at vi har bidratt til polarisering, økt skepsis og fordommer ved å snakke på vegne av islam og anse andre muslimer som uislamske. Ingen kan hevde å ha monopol på islam. Vi ser ikke på andre som «uislamske» fordi de følger andre tolkninger. Hvis noe vi har sagt har blitt oppfattet slik eller ført til det ovennevnte, beklager vi det!

Noor insinuerer at Islam Net «dyrker et selvvalgt utenforskap, hvor alt fra håndhilsing på motsatt kjønn til en rekke helt normale jobber presenteres som uislamske og syndige.» Mange muslimer mener det er uislamsk å jobbe f.eks. som bartender.

Er dette å «dyrke et selvvalgt utenforskap», ifølge Noor?

I et livssynsåpent samfunn skal det være toleranse for ulike tolkninger av tro. Hvis noen hinduer f.eks. avstår fra å jobbe på et slakteri fordi de anser kua som hellig, eller sikher ikke vil jobbe som frisører, så betyr ikke det at de dyrker et selvvalgt utenforskap. Alle har rett til å selv velge hvilken jobb eller yrke de ønsker å jobbe i. Likevel vil jeg presisere at vi anser faktisk ikke normale jobber som syndige. Det er viktig å ta del i arbeidslivet og være en del av fellesskapet.

Noor sier at vi må ta avstand fra tidligere gjesteforelesere for å ha troverdighet som moderate muslimer. Å ta avstand har liten effekt på de vi vil påvirke. Vi jobber heller for forandring ved å «være på innsiden». Slik innsats tar tid, men er mer effektiv. Hvis vi ønsker å slå gjennom med en moderat tolkning og jobbe mot intoleranse, må dette gjøres innenfra.

Noor vil gjerne at vi sletter gamle publikasjoner. Dette kan fremstå som et forsøk på å skjule fortiden. Gamle publikasjoner har en forskningsmessig funksjon for å kunne dokumentere endring.

Videre skriver Noor «hvis Islam Net virkelig ønsker tillit som en inkluderende og tolerant samfunnsaktører, må organisasjonen vise like sterkt engasjement for en tolkning av islam som harmonerer med menneskerettigheter, toleranse og det moderne samfunn …» Engasjementet vi har vist det siste året gjennom en rekke intervjuer, kronikker og ikke minst NRK-programmet, mener vi bør forstås som nettopp dette: Et engasjement for en tolkning av islam som harmonerer med menneskerettigheter, toleranse og det moderne samfunn.

Jeg forventer ikke fra Noor at hun skal støtte Islam Net, for vi har tydeligvis ulikt syn på teologien. Men jeg håper på toleranse for at vi tror annerledes. Jeg håper at dette er godt nok til at man ikke motarbeider oss.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Mer fra: Debatt