Debatt

Vi driver ikke med skjult markedsføring

Recovery Norge har ingen kommersielle interesser som organisasjon.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

I et innlegg i Dagsavisen 23.12 kommer ME-pasient og skribent Nina Steinkopf med påstander om Recovery Norge (RN) som må korrigeres.

RN er en organisasjon bestående av folk som har erfart å bli friske av kronisk utmattelsessyndrom (ME), eller lignende tilstander, gjennom metoder som innebærer endring i tanke- og handlingsmønstre og stressystemer samt deres pårørende. Vi deler våre medlemmers historier, for å skape håp og forståelse av problemene.

Steinkopf påstår at Recovery Norge ble startet av instruktører for Lightning process (LP), og at dette skjedde i forbindelse med endringer i regelverk for markedsføring av alternativ behandling. Målet vårt skal ha vært å omgå dette regelverket. Skjult markedsføring kunne skje «under dekke» av at jeg – som er legen hun omtaler – opprettet organisasjonen.

I en kontekst der våre medlemmers erfaringer ikke passer i ME-bevegelsens agenda, er slike påstander blitt den viktigste måten ulike aktører forsøker å undergrave vår organisasjons troverdighet på. Men påstandene stemmer ikke.

Det er viktig å understreke at jeg, som er initiativtager og leder av RN, ikke har noen økonomiske interesser knyttet til LP eller andre metoder, og heller ingen interesse av å hjelpe andre med markedsføring. Jeg så etter flere års interesse et behov for en pasientforening som representerer dem som blir friske – fordi de manglet en organisasjon.

RN ble først startet som et nettverk av eks-pasienter i januar 2017, flere måneder før endring i retningslinjer for markedsføring av alternativ behandling utkom. De ble offentlig kjent først i september 2017. Regelverket for alternativ behandling hadde jeg den gang for øvrig ingen kjennskap til eller interesse av.

Positive pasienthistorier er selvfølgelig ikke negativt for LP-instruktører eller terapeuter av ulike slag, men det er ikke god nok grunn til å la være å få frem viktige pasienterfaringer.

RN har ingen kommersielle interesser som organisasjon. Det er heller ikke sant at RN ble startet av eller styres av LP-instruktører.

Det var jeg som og rekrutterte de første medlemmene, og jeg står personlig fullt og helt inne for opplysningen om at de første medlemmene i nettverket fra januar 2017 ikke besto av noen LP-instruktører.

RN ble formelt stiftet som en organisasjon i starten av 2018. På stiftelsesmøtet var det én LP-instruktør. Alle i nettverket var invitert på lik basis. LP-instruktører har ikke hatt styreverv i organisasjonen.

RN tillot imidlertid at folk som også arbeidet som LP-instruktører, ble medlemmer, men da fordi de selv hadde hatt ME/CFS eller annen tilstand og så blitt friske – eller var pårørende til en slik person. Vi mente også deres historier er gyldige, og at det er urimelig å ekskludere dem. De har utgjort et mindretall av medlemmene.

Åtte norske medlemmer av RN har jobbet som LP-instruktører mens de har vært medlem hos oss. Én av dem bodde og praktiserte i utlandet. To av de åtte har etter hvert sluttet å tilby LP-kurs. Andre sluttet med dette før de ble medlemmer.

De seks gjenstående medlemmene som fortsatt tilbyr kurs, meldte seg i fjor ut av RN på eget initiativ. Slik jeg forstår det, meldte de seg ut fordi de så at deres medlemskap igjen og igjen ble brukt for å diskreditere organisasjonen og de andre medlemmene.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt