Debatt

Ny start i 2022 – for klimaet, de unge og tilliten i samfunnet

Året 2021 står igjen som både et forutsigbart og uforutsigbart år. Jeg håper 2022 vil bringe mer forutsigbarhet, spesielt for bedriftene.

Fungerende regiondirektør i NHO Viken Oslo, Benedicte Røer.
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

På et vis var 2021 forutsigbart fordi vi ved årets begynnelse visste at vi måtte fortsette å håndtere koronapandemien. I januar sto vi midt i en nedstenging. Det ble en tøff start på året for mange bedrifter i vår region, det være seg innen reiseliv, handel og transport. 2021 var også uforutsigbart fordi vi aldri helt visste når pandemien ville ta en ny omdreining. Ved årets slutt står vi midt i en ny tøff periode for bedriftene, akkurat da vi trodde vi hadde lagt det verste bak oss.

Jeg tror de fleste ønsker seg et 2022 fritt for pandemi og smitteverntiltak. Dessverre har vi nok korona med oss et lite stykke inn i det nye året også. Da må vi rette oppmerksomheten mot å håndtere pandemien på en måte som gir trygghet for bedriftene og deres ansatte, og som gjør at vi kan holde hjulene i samfunnet mest mulig i gang. Men samtidig som koronapandemien tar mye av oppmerksomheten vår, må vi ikke glemme andre viktige samfunnsutfordringer vi må løse sammen.

I NHOs «Veikart for fremtidens næringsliv» kom vi med en ambisjon om å skape 250 000 nye jobber i privat sektor fram mot 2030. Dette er viktig for å finansiere velferden vår. Det innebærer 50.000 nye jobber både i Viken og Oslo. Hensynet til jobbskaping må gjennomsyre all politikk fremover. Hvordan kan vi hjelpe bedriftene til å vokse slik at de kan ansette flere? Og hvordan kan vi hjelpe gründerne til å satse på ideen sin?

En annen samfunnsutfordring vi må løse sammen er klimakrisen. Det er i bedriftene de nye grønne løsningene og jobbene skal skapes. Bedriftene må gå og går foran. Hvis Norge skal oppnå målet om å halvere utslippene innen 2030, må alle gode krefter jobbe sammen for å skape de grønne løsningene, arbeidsplassene og inntektene. Det ligger store muligheter i næringer som havvind, batterier, grønt hydrogen, karbonfangst og -lagring og blått hydrogen, for å nevne noe. Hvis vi ikke griper disse mulighetene, så gjør andre land det før oss.

I løpet av våren skal mange ungdommer søke seg til videregående opplæring og til høyere utdanning. Til dere som er foreldre til disse ungdommene: Sett dere godt inn i bedriftenes behov for kompetanse. Dere har kanskje hørt NHO si før at seks av ti bedrifter ikke får tak i den kompetansen de trenger. Behovet for ansatte med fagbrev og ingeniører er stort. Hjelp ungdommen til å velge et yrke hvor det finnes gode utviklingsmuligheter og spennende jobber.

Det organiserte arbeidslivet har bidratt til at Norge har taklet krisen bedre enn andre land. Men krisen forsterker behovet for innovasjon, omstilling og jobbskaping. Valgene vi tar nå må bygge en bru til fremtiden. Mitt ønske for det nye året er at vi sammen tar grep for å løse klimakrisen og skape flere grønne jobber, og at vi sammen tar vare på tilliten vi bygger samfunnet vårt på. Godt nytt år!

Mer fra: Debatt