Debatt

Gjør det for verden

Norge fungerer som en bremsekloss i håndteringen av pandemien.

Patenter, opphavsrett og såkalte «trade secrets» setter en stopper for økt produksjon av blant vaksiner, skriver innleggsforfatter.
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Pandemien skulle visst ikke ta slutt i 2021 heller. Derimot vil den følge med oss inn også i 2022.

Nye mutasjoner skaper økt smitte. Dessverre er dette ikke overraskende. Selv om Norge har hatt strenge smittevernregler og gode vaksineringsrutiner, har vi internasjonalt bidratt til å la smitten spre seg. Norge er nemlig blant de rike landa som har blokkert TRIPS-unntaket i WTO, og dermed prioritert legemiddelselskapenes ønske om profitt over menneskers liv, helse og trygghet.

Vaksiner, medisinsk utstyr og tester for covid er ekstremt skjevt fordelt verden over.

Julie Rødje, leder i Spire.

Mens Norge og rike land tilbyr en tredje dose og kaster overskuddsdoser i søpla, har kun én av ti av Afrikas befolkning fått minst én dose. Attpåtil rammes fattigere land hardest av pandemiens andre baksider som svekket matsikkerhet og usikker økonomi. Samtidig tjener vaksineselskapene som Pfizer, Moderna og BioNTech 1000 amerikanske dollar i sekundet.

Hvordan har dette kunnet skje?

Allerede i oktober i fjor fremmet India og Sør-Afrika et forslag i Verdens Handelsorganisasjon (WTO) som skulle sikre et midlertidig patentunntak (waiver) for immaterielle rettigheter, vaksiner, medisinsk utstyr og tester.

På denne måten kunne kunnskap, teknologi og utstyr tilgjengeliggjøres for alles bruk og dermed øke produksjonen, og sikre en rettferdig og effektiv distribusjon. Over 100 land, i tillegg til en rekke internasjonale organisasjoner som Verdens helseorganisasjon, har støttet tiltaket.

Norge på sin side allierte seg med rike og privilegerte land som Sveits og Storbritannia, og blokkerte forslaget.

Ministermøtet i WTO skulle etter planen gå av stabelen tirsdag denne uken, men ble utsatt i siste liten som følge av nettopp mutasjoner og virusspredning. Fredag kommenterte også regjeringa, med Anniken Huitfeldt i spissen, at Norge skulle endre posisjon i saken. Det vil si, nyansere posisjonen litt. I stedet for å støtte forslaget, ønsker Norge å «støtte et unntak i TRIPS-avtalen for Covid-19-vaksiner hvis det er en del av et kompromiss».

Norges svake posisjon i denne saken er svært skuffende og på ingen måte god nok. Det holder ikke å inngå et kompromiss når det handler om menneskers liv og helse. Dessuten handler patentunntaket om langt mer enn vaksiner.

Tester, medisiner, respiratorer og annet medisinsk utstyr er også nødvendige i kampen mot viruset.

Vaksiner er som vi vet svært nødvendige for å hindre at mennesker blir syke. Det antas at en fullvaksinert er 60–80 % beskyttet mot viruset og vil få et mildere sykdomsforløp enn en uvaksinert.

Likevel er det ikke nok.

Land er også avhengig av tester for å holde oversikt og kontroll over smittespredning, og medisiner og utstyr for at de som får påvist smitte skal bli friske. Dette er produkter som i stor grad er finansiert på offentlige midler, likevel blir det ikke anerkjent som et offentlig fellesgode. Patenter, opphavsrett og såkalte «trade secrets» setter en stopper for økt produksjon.

Norge har i lang tid hatt global helse som en av sine viktigste prioriteringer i både utviklingspolitikken og som medlem i FNs sikkerhetsråd. Det er derfor svært dobbeltmoralsk og inkonsekvent at Norge fungerer som en bremsekloss i håndteringen av den største globale helseutfordringen verden har stått overfor på mange tiår. Vi vet at pandemien rammer ulikt, og at pandemien ikke er over før alle har fått både vaksine og nødvendig helsehjelp.

Huitfeldt og Støre, støtt en rettferdig global håndtering av pandemien. Gjør det for oss. Gjør det for Oslo, og resten av Norge. Men mest av alt – gjør det for verden.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt