Debatt

Resten av året jobber kvinner gratis

Vi vil ha bort likelønnsgapet. Vi vil ha rettferdig lønn i vårt «likestilte» land!

«Vi prøver ved hver forhandling å rette opp i lønnsgapet. Men det er vanskelig.» Illustrasjonsfoto:
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Nå er vi kommet til den tiden av året igjen. Vi som liker å tenke at Norge er et likestilt land! Men kampen for likelønn er fortsatt viktig. Likelønn handler om både lik lønn for likt arbeid og lik lønn for arbeid av lik verdi. Fortsatt er det slik at kvinner i snitt bare tjener 87 prosent av det menn gjør. Derfor markerer vi den 15. november for å vise at fra i dag jobber alle kvinner gratis ut året!

I Norge er det slik at likelønnsgapet vokser med utdanning. For de som har tre år høyskoleutdanning eller mer, så tjener kvinner bare 80 prosent av det menn gjør!

Dersom vi tar med at mange ikke får mulighet til å jobbe full stilling, men kun får mulighet til å jobbe i deltidsstilling, så er forskjellene enda større. Tar vi med deltid, tjener kvinner 60 prosent av det menn gjør. Det vil si at for hver 100-lapp en mann tjener, tjener kvinnen 60 kroner.

Vi prøver ved hver forhandling å rette opp i lønnsgapet. Men det er vanskelig. Det har sykepleierne og Unio fått erfare, også ved årets forhandling. Stortingspolitikerne sier at dette må løses gjennom frie forhandlinger mellom partene. Men en ny rapport fra Institutt for samfunnsforskning ISF problematiserer frontfagsmodellen som verktøy for å løse likelønnsutfordringene. Rapporten bekrefter to av hovedfunnene fra Likelønnskommisjonen (NOU 2008: Kjønn og lønn). Den sier at lønnsforskjellene mellom kvinner og menn følger det kjønnsdelte arbeidsmarkedet.

Lønnsnivået er systematisk lavere i de forhandlingsområder hvor kvinneandelen er høyest. I tillegg viser rapporten at forhandlingssystemet bidrar til å opprettholde lønnsrelasjonene. Forskning viser altså at arbeidsmarkeder med høy grad av koordinering og kollektive forhandlinger, som i Norge, har en tendens til å nedvurdere jobber som særlig utføres av kvinner. Mannlige ferdigheter og egenskaper verdsettes høyere enn kvinnelige – rett og slett. Verdsettingsdiskriminering innebærer at arbeid som hovedsakelig utføres av kvinner systematisk verdsettes lavere enn arbeid som hovedsakelig utføres av menn, til tross for at kravene til utdanning/kompetanse, ansvar og anstrengelse er sammenlignbare.

Når sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, radiografer, barnehagelærere tjener 80 prosent av den rettmessige lønna, medfører det prekær mangel på arbeidskraft i sektorer med høy kvinneandel. Dette må vi løse fordi det er viktig for den enkelte arbeidstaker, men også fordi det er nødvendig for samfunnet vårt. Jeg mener stortingspolitikerne må bry seg.

Vi vil ha bort likelønnsgapet.  Vi vil ha rettferdig lønn i vårt «likestilte» land! Derfor er det viktig å markere likelønnsdagen 15. november.

Linda Lavik er fylkesleder for Viken i Norsk Sykepleierforbund.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt